Przekaż 1% podatku dochodowego za 2013 r. na rzecz SKEF

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej w szerokim zakresie działa na rzecz konsumentów usług finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą. Od 2005 roku SKEF jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku oraz całorocznych darowizn. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza na wspieranie najbardziej potrzebujących, realizując programy w zakresie edukacji finansowej.

16:59 22.01.2014 r.

Serdecznie zachęcamy do przekazania 1% podatku również w roku bieżącym na wsparcie następujących działań:

Projekt „Pomóż Oszczędzać Rodzinie”

Projekt jest odpowiedzią na problemy rodzin o niskich dochodach, które nie miały szansy nabyć umiejętności świadomego korzystania z produktów dostępnych na rynku finansowym i tym samym są grupą społeczną narażoną na zjawisko nadmiernego zadłużenia. Celem projektu jest edukacja rodzin w zakresie planowania i skutecznego zarządzania finansami osobistymi. Każdy uczestnik przy wsparciu mentora – opiekuna rodziny, ma możliwość indywidualnego opracowania budżetu domowego dostosowanego do swoich potrzeb. „Pomóż oszczędzać rodzinie” to próba, zarówno podniesienia świadomości finansowej uczestników projektu oraz ich rodzin, jak i wyrobienia nawyku oszczędzania. W grudniu 2013 zakończyła się IV edycja Projektu.

Szkolenia dla rodzin z zakresu edukacji finansowej

Dotyczące one pojęć finansowych, a także planowania budżetu domowego i praw konsumenta. Prowadzone warsztaty mają charakter autorski i są konstruowane po wcześniejszej analizie potrzeb i oczekiwań oraz wsparte profesjonalnym doradztwem, umożliwiającym praktyczne wdrożenie nowych rozwiązań.

Fundusz stypendialny

W minionym roku, dzięki posiadanemu statusowi organizacji pożytku publicznego oraz hojności Darczyńców, którzy zdecydowali się przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na SKEF, mogliśmy uruchomić wypłatę stypendiów dla dziewięciu uzdolnionych studentów uczelni wyższych w ramach projektu „Fundusz Stypendialny”.


Pobierz bezpłatny program do rozliczenia PIT:
1%-podatku.jpg

Program e-pity Copyright 2014 e-file sp. z o.o.