Fundusze inwestycyjne SKOK dostępne w placówkach Kasy Stefczyka

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA dostępne są w placówkach Kasy od 2 czerwca 2014 r. Jest to możliwe dzięki współpracy Kasy z partnerską spółką Stefczyk Finanse, zarządzającą siecią sprzedaży Kasy Stefczyka. Stefczyk Finanse posiada zezwolenie na sprzedaż jednostek uczestnictwa, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

14:00 19.06.2014 r.

fundusze-inwestycyjne-w-placowkach-kasy-stefczyka-glowne.jpg

Przypomnijmy, że od października 2012 r., w wyniku przeniesienia pionu sprzedaży Kasy Stefczyka do spółki Stefczyk Finanse, możliwe stało się rozszerzenie wachlarza usług oferowanych w placówkach Kasy. Teraz można skorzystać w nich nie tylko z tradycyjnej oferty finansowej (np. pożyczek), lecz także z usług pocztowych, doładowań energetycznych, a od czerwca br. można również kupić jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A.

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne? Gdyż fundusze dają możliwość osiągania większych zysków niż z tradycyjnych lokat. W funduszach inwestycyjnych wprawdzie nie możemy z góry założyć określonego zysku, ale wystarczy przejrzeć notowania poszczególnych funduszy na stronie internetowej Towarzystwa (altustfi.pl), żeby przekonać się, że stopa zwrotu z inwestycji może być znacznie wyższa niż zysk z lokaty. Warto pamiętać, że wartość wykupionych jednostek uczestnictwa może rosnąć, ale również okresowo spadać. Dlatego zaleca się, by w fundusze inwestować na dłuższy czas – to może zniwelować skutki okresowych spadków.

Fundusze inwestycyjne wymyślono po to, aby oszczędzający – również ci dysponujący niezbyt dużymi pieniędzmi – mieli dostęp do instrumentów rynku kapitałowego. Nie każdego bowiem stać na to, żeby na przykład samodzielnie zainwestować na giełdzie. Nie każdy też ma wiedzę o zasadach działania rynków finansowych i czas, by stale weryfikować stan swojego rachunku maklerskiego. Fundusz natomiast gromadzi duże grono osób dysponujących mniejszymi oszczędnościami, a zarządzający funduszem doradca inwestycyjny w ich imieniu je inwestuje.

Doradca inwestycyjny zajmuje się analizowaniem sytuacji na rynku finansowym i na podstawie tej wiedzy podejmuje decyzje o zakupie bądź odstąpieniu od zakupu takich czy innych papierów wartościowych. Doradca ma bardzo specjalistyczną wiedzę, potwierdzoną wieloma trudnymi egzaminami. Na polskim rynku finansowym jest zaledwie około dwustu doradców inwestycyjnych, więc inwestując pieniądze w fundusz, przekazujemy je w ręce dobrego specjalisty.

Warto przypomnieć, że istnieją różne rodzaje funduszy inwestycyjnych. W zależności od tego, jaki fundusz wybierze inwestor, jego pieniądze zostaną zainwestowane w różne instrumenty finansowe (np. dłużne papiery wartościowe lub akcje giełdowe). Wyboru odpowiedniego dla siebie funduszu każdy uczestnik dokonuje na podstawie akceptowalnego przez siebie ryzyka inwestycyjnego, tzn. ktoś, kto akceptuje niskie ryzyko (ale także niskie zyski), wybierze fundusze gotówkowe lub pieniężne, a ktoś kto akceptuje wysokie ryzyko (ale także możliwość uzyskania wysokich zysków), będzie skłonny ulokować swoje środki np. w fundusze akcji. ALTUS TFI S.A. oferuje szeroki wachlarz funduszy o zróżnicowanym poziomie ryzyka. Szczegóły na www.altustfi.pl.

– Stefczyk Finanse, jako nasz partner i spółka, która zarządza siecią sprzedaży Kasy Stefczyka, otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na to, żeby samodzielnie prowadzić sprzedaż jednostek we wszystkich naszych placówkach. Z punktu widzenia Kasy jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ możemy teraz zaoferować pełną ofertę finansową naszym Członkom, a także osobom, które nie są Członkami Kasy, a które może dzięki temu, że nabędą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych w naszych placówkach, zdecydują się nabyć również członkostwo w Kasie. Pracownicy Stefczyk Finanse przeszli już szkolenia z zakresu sprzedaży jednostek uczestnictwa i są przygotowani do udzielenia zainteresowanym ich nabyciem wyczerpujących informacji dotyczących inwestowania w fundusze inwestycyjne. Dzięki wprowadzeniu ich do sprzedaży w placówkach Kasy Stefczyka możemy zapewnić Członkom Kasy dywersyfikację portfela depozytów. Wiemy, jakie w tej chwili są stopy procentowe – nie za wysokie. Rada Polityki Pieniężnej obniżała je w zeszłym roku wielokrotnie, wskutek tego dziś depozyty nie są już tak atrakcyjnie oprocentowane. Alternatywą dla Członków Kasy są jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych - powiedział Krzysztof Lewandowski, wiceprezes Kasy Stefczyka.