Jak rządy wspierają unie kredytowe

Dostrzegając duży potencjał spółdzielczości finansowej, rządy – szczególnie w krajach anglosaskich – dokładają wszelkich starań, by poprzez wprowadzane rozwiązania legislacyjne oraz dotacje umożliwić rozkwit unii kredytowych.

16:07 24.06.2013 r.

W wielu państwach obok systemu banków komercyjnych funkcjonują unie kredytowe, których polskimi odpowiednikami są SKOK-i. Odgrywają one ważną rolę, wspierając osoby wykluczone finansowo i najuboższe.

Minister członkiem unii kredytowej

David Freud – brytyjski minister ds. świadczeń socjalnych w maju br. udzielił poparcia uniom kredytowym, wypełniając deklarację członkowską w londyńskim oddziale. W ten sposób wyraził nie tylko swoją sympatię dla spółdzielczości finansowej, ale również chęć osobistego zaangażowania w rozwój tych instytucji. Podczas spotkania z pracownikami i członkami londyńskiej unii kredytowej, David Freud wspomniał o planie modernizacji tych instytucji. W kwietniu br. Stowarzyszenie Brytyjskich Unii Kredytowych, zrzeszające większość tego typu instytucji w Zjednoczonym Królestwie, otrzymało od rządu dotację w wysokości 38 mln funtów na modernizację i rozwój sektora unii kredytowych. Dzięki tej inicjatywie w perspektywie najbliższych 4 lat zostanie ułatwiony dostęp do atrakcyjnych usług finansowych dodatkowo milionowi Brytyjczyków.

jak-rzady-20.jpg

Przejawy poparcia

To już nie pierwszy raz, kiedy społeczeństwa oraz przedstawiciele rządów różnych krajów świata podkreślają pozytywne działanie unii kredytowych, które przeciwstawiają się nastawionej na zysk polityce komercyjnych banków. Przykładem takiego gestu może być akcja Bank Transfer Day, w ramach której październiku 2011 roku 650 tysięcy Amerykanów dokonało transferu swoich oszczędności wartych 4,5 mld dolarów z banków do unii kredytowych. Spektakularnym krokiem było również przystąpienie w 2010 r. australijskiego ministra skarbu Wayne’a Swana do lokalnej unii kredytowej. Chciał w ten sposób podkreślić, że w spółdzielczych instytucjach finansowych Australijczycy mogą odnaleźć atrakcyjną alternatywę wobec oferty komercyjnych banków.

Unie kredytowe na świecie przeżywają swój prawdziwy renesans, a rządy – dbając o ich kondycję, wprowadzają rozwiązania legislacyjne wspomagające rozwój tych podmiotów. W Kongresie amerykańskim procedowane były projekty ustaw rozszerzające uprawnienia unii kredytowych. Widząc duży potencjał w instytucjach finansowych opartych na zasadach wzajemności, podobne kroki przedsięwzięły takie państwa jak Wielka Brytania, USA, Australia czy Nowa Zelandia. W kontekście tych tendencji spółdzielczość finansowa w Polsce nie jest promowana na tak dużą skalę. Uchwalona w kwietniu br. nowelizacja ustawy o SKOK-ach, oprócz korzystnych rozwiązań, zakłada też takie, które budzą wątpliwości.