Złóż wniosek Zaloguj się
Placówki i Bankomaty Zaloguj się ZŁÓŻ WNIOSEK

XI edycja Konkursu Stypendialnego

11365-STEFCZYK-11konkursstypendialny-grafikanawww-PS-1171x489

AKTUALIZACJA Z DNIA 19.10.2018:

Odpowiadając na zainteresowanie członków Kasy Konkursem Stypendialnym informujemy, że wydłużamy okres składania wniosków o przyznanie stypendium do dnia 16.11.2018 r.

W załączeniu zaktualizowany Regulamin.


Kasa Stefczyka oraz Fundacja Stefczyka po raz kolejny organizują Konkurs Stypendialny. Jest on skierowany do uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wynikami w nauce, ale także angażują się w działalność charytatywną, naukową lub na rzecz środowiska lokalnego. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Stefczyka.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy, licząc wstecz od dnia 25 września 2018 roku (tj. przynajmniej od dnia 25 marca 2018 roku), oraz uczniowie szkół wyższych, którzy także są członkami Kasy Stefczyka.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest przesłanie wniosku o przyznanie stypendium (Wniosek I – dla uczniów, Wniosek II – dla studentów), który jest zamieszczony pod regulaminem (wraz z oświadczeniem oraz kopią dokumentów wymienionych w paragrafie 5) w terminie od dnia 25 września 2018 roku do dnia 20 października 2018 roku. Dokumenty można przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: konkurs.stypendialny@kasastefczyka.pl bądź drogą listową na adres Kasy Stefczyka:

Kasa Stefczyka
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: „Konkurs Stypendialny”
(decyduje data stempla pocztowego)

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl