Konkurs Stypendialny – wydłużenie terminu składania wniosków

Na wnioski w Konkursie Stypendialnym czekamy do 16 listopada!

10:30 19.10.2018 r.

 

Stefczyk-11konkursstypendialny-grafikanawww

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy, licząc wstecz od dnia 25 września 2018 roku (tj. przynajmniej od dnia 25 marca 2018 roku), oraz uczniowie szkół wyższych, którzy także są członkami Kasy Stefczyka.

Konkurs stypendialny organizuje jak co roku Kasa Stefczyka wraz z partnerem – Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej.

Konkurs Stypendialny – jak wziąć udział?

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz czytelne wypełnienie odpowiedniego wniosku zgłoszeniowego (Wniosek I – dla uczniów, Wniosek II – dla studentów).

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od dnia 25 września 2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres:

Kasa Stefczyka
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: „Konkurs Stypendialny”
(decyduje data stempla pocztowego)