Poleć prostą i sprawdzoną ofertę! Skorzystaj z Promocji „Poleć Nas!” Edycja IV!

Uwaga! Przedłużenie promocji do 31.12.2019 r.

00:30 02.01.2019 r.

11710-stefczyk-polec-nas-iv-formy-internetowe-grafika-do-aktualnosci-dn0.jpg

Poleć prostą i sprawdzoną ofertę – skorzystaj z Promocji „Poleć Nas!” Edycja IV

Szwagra, siostrę, sąsiada czy koleżankę z pracy… Zaproś, kogo tylko chcesz! Niech dołączą do grona Klientów Kasy Stefczyka.

Co zrobić, aby otrzymać nagrodę za polecenie?

  1. Zaloguj się na www.kasastefczyka/konkursy/polecnas. Możesz też skorzystać z pomocy eksperta w placówce.
  2. Wygeneruj swój indywidualny kod polecający.
  3. Udostępnij otrzymany kod osobom, które chcesz zaprosić do skorzystania z oferty Kasy poprzez wiadomość sms, e-mail, na Facebooku lub osobiście.
  4. Zyskaj nawet 500 zł!

Jeśli zaproszona przez Ciebie osoba zostanie Klientem Kasy, przedstawi kod polecający, spełni wszystkie warunki określone w regulaminie, w szczególności jeden z poniższych:

        Skorzysta z pożyczki konsumenckiej lub kredytu hipotecznego w kwocie min. 1000 zł* – otrzymasz 50 zł.

albo

        Zapewni wpływ na rachunek płatniczy min. 200 zł** przez okres co najmniej 3 miesięcy – otrzymasz 50 zł.

albo

        Założy lokatę lub  Rachunek Oszczędnościowy KSO z wpłatą min. 5000 zł***– otrzymasz 50 zł.

 

*Zawarcie pierwszej po nabyciu członkostwa umowy pożyczki z Kasą w kwocie minimum 1000 zł w terminie nieprzekraczającym 30 dni od nabycia członkostwa i nieodstąpienie od tej umowy Pożyczki.

**Comiesięczne wpływy na rachunek płatniczy IKS na łączną kwotę minimum 200 zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy (polecenia przelewów z rachunków innych niż rachunek własny członka w Kasie) z zastrzeżeniem, że pierwszy wpływ na łączną kwotę co najmniej 200 zł w terminie nie późniejszym niż 60 dni kalendarzowych od dnia zapisania się (przyjęcia w poczet członków) do Kasy.

***Zawarcie umowy dowolnej lokaty (lokat) będącej (będących) w ofercie Kasy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od nabycia członkostwa lub/i zawarcie umowy o prowadzenie rachunku płatniczego systematycznego oszczędzania „Książeczka” (dalej: KSO) w terminie nieprzekraczającym 30 dni od nabycia członkostwa i wpłata na tę lokatę lub/i KSO łączną kwotę w wysokości 5000 zł i utrzymanie tej kwoty przez okres 30 dni na dowolnym rachunku członka w Kasie.