Zaloguj do e-skok
Placówki i Bankomaty Zaloguj do e-skok

Publiczne zaproszenie do negocjacji

10:55 10.07.2017 r.

a44822c946184c9ebddc638bd22298c8ashx

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni zaprasza zainteresowanych do negocjacji, mających na celu sprzedaż skryptów dłużnych serii 7D2 oraz 7E2 wyemitowanych przez ASK Invest S.a r.l., których beneficjentem jest SKOK im. F.Stefczyka.

Wartość skryptów dłużnych na dzień 2017.06.30 wynosi:

Skrypt 7D2 – wartość nominalna 69.316.010,71 zł,
  • naliczone odsetki należne 10.648.669,29 zł,
  • data wymagalności skryptu to 31 października 2022 r.

Skrypt 7E2 – wartość nominalna 41.778.398,67 zł,
  • naliczone odsetki należne 6.359.145,62 zł,
  • data wymagalności skryptu to 31 maja 2023 r.

Termin składania zgłoszeń przystąpienia do negocjacji do dnia: 2017.07.12

Termin składania zapytań o skrypty, składania propozycji cenowych i negocjacje warunków umowy do dnia: 2017.07.24

Negocjacje warunków cenowych do 2017.07.27

Wybór nabywcy skryptów dłużnych i jego powiadomienie lub podjęcie decyzji o zakończeniu postępowania bez sprzedaży: 2017.07.28

Podpisanie umów: do 2017.07.31

Propozycja cenowa powinna uwzględniać ofertę na nabycie każdego skryptu oddzielnie, dopuszczalne jest złożenie oferty na nabycie jednego lub wszystkich skryptów.

Szczegółowe dane dotyczące skryptów dłużnych zostaną przekazane po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w Gdyni zastrzega sobie prawo do:

  • odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży skryptów dłużnych,
  • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru nabywcy i bez sprzedaży skryptów dłużnych do czasu zawarcia umowy sprzedaży bez podawania przyczyny,
  • unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn,
  • odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży skryptów dłużnych bez podawania przyczyn, nawet po dokonaniu wyboru oferty.

Szczegółowe terminy zasady i sposób przeprowadzenia negocjacji wskazany został w regulaminie sprzedaży skryptów dłużnych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Franciszka Stefczyka w Gdyni.

Dokumenty dotyczące sprzedaży wierzytelności:


Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl