Rozporządzenie ministra finansów ogranicza wolną konkurencję?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi, że rozporządzenie wydane przez ministra finansów może ograniczać wolną konkurencję na rynku finansowym. Taką tezę stawia w liście do Jacka Rostowskiego prezes UOKiK.

12:15 13.03.2012 r.

Według Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel z UOKiK, rozporządzenie dotyczące szczególnych zasad rachunkowości SKOK-ów, które weszło w życie w styczniu tego roku narzuca SKOK-om nowe zasady rachunkowości, zrównując je z bankami, jednak nie przewiduje w zamian za to podobnych przywilejów.

Sprawę komentuje Janusz Szewczak, główny ekonomista SKOK.

Resort finansów, nie oglądając się zbytnio na polską konstytucję oraz ustawę o rachunkowości w grudniu 2011r. wydał rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości SKOK-ów dotyczące tzw. odpisów aktualizacyjnych wartości udzielonych pożyczek i kredytów, która błyskawicznie weszła w życie z początkiem tego roku. Skandal tego kolejnego „bubla” legislacyjnego polega na tym, że zagraniczne banki w Polsce są uprzywilejowane, a nawet premiowane przez MF, bowiem te w przeciwieństwie do polskich SKOK-ów mogą sobie zaliczyć swe odpisy na przeterminowane kredyty do kosztów uzyskania przychodu, a SKOK-i nie mogą. A rzecz idzie o miliardy złotych.

Nie tylko więc zakłóca się zdrową konkurencję, ale wręcz udziela się kapitałowi zagranicznemu pomocy publicznej, przyznając zagranicznym bankom w Polsce selektywne i znaczące podatkowe korzyści, które tak tępi UE. Tej pomocy zabrakło dla polskich stoczni, teraz odcina się od niej kolejne polskie podmioty, ostatnie polskie instytucje finansowe – SKOK-i.

Jeżeli analiza UOKiK potwierdzi te wątpliwości, sprawa zostanie skierowana do Komisji Europejskiej.