Placówki i Bankomaty Zaloguj się ZŁÓŻ WNIOSEK

Ruszyła kolejna edycja Funduszu Stypendialnego SKEF!

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej po raz kolejny realizuje projekt Fundusz Stypendialny.

13:15 24.09.2015 r.

Celem funduszu jest wsparcie materialne:
   a. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa,
   b. wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa, w okresie 5 lat od opuszczenia placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Fundusz tworzony jest m.in. ze środków pieniężnych przekazywanych na rzecz Stowarzyszenia, jako podmiotu posiadającego status organizacji pożytku publicznego (1%) oraz z wpłat i darowizn.
SKEFstypendiumplakatnaWWW
Szczegóły zawiera regulamin funduszu stypendialnego SKEF (regulamin i wnioski dostępne są na stronie www.skef.pl w zakładce SKEF charytatywny – fundusz stypendialny). Zainteresowane osoby prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz zapoznanie się z regulaminem funduszu stypendialnego SKEF. Osoby ubiegające się o stypendium, składają do dnia 31 października 2015 roku, wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie wymogów przesyłając dokumenty na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
81- 472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: Fundusz Stypendialny

Pytania dotyczące Funduszu Stypendialnego prosimy kierować do Iwony Karmasz (tel. 58/624-98-76; e-mail: ikarmasz@skef.pl).

Serdecznie wszystkich zapraszamy!


Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl