Światowa Rada Unii Kredytowych (WOCCU) o wzorcowych regulacjach dla kas kredytowych

Rzecznik prasowy Krajowej SKOK przedstawił stanowisko światowych władz unii kredytowych w sprawie zalecanej przez nie metodologii.

12:18 15.06.2013 r.

W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, które poświęcone są tworzonym przez SKOK-i odpisom na przeterminowane należności, pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż system tworzenia wspomnianych odpisów dostosowany jest do standardów unii kredytowych na całym świecie (w Raporcie Komisji Nadzoru Finansowego znalazło się w tym kontekście odwołanie do Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU), wynikające, jak się wydaje, z nieznajomości funkcjonowania kas na świecie).

Jak podkreśla w wystosowanym do KSKOK piśmie  Michael S. Edwards dr nauk prawnych, wiceprezes i Naczelny Radca Prawny WOCCU, Rada była w pełni świadoma systemu tworzenia odpisów na należności przeterminowane i w pełni się z nim zgadzała. Dotyczyło to również dostosowania go do warunków polskiego system unii kredytowych z jego stosunkowo wysokim poziomem rozwoju.  

Zdaniem przedstawicieli WOCCU, SKOK-i właściwie dla specyfiki unii kredytowych stosują zaproponowaną przez Światową Radę metodologię, która uznana jest za właściwą dla tworzenia odpisów na przeterminowane należności przez unie kredytowe. Po dostosowaniu jej do specyfiki rozwoju ruchu, krajowego rynku finansowego oraz polskiego ustawodawstwa, stanowi ona jeden z fundamentalnych elementów działalności finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. WOCCU zwraca też uwagę na fakt, iż w analogiczny sposób działają unie kredytowe w Wielkiej Brytanii.

Andrzej Dunajski
Rzecznik prasowy
Krajowej SKOK