Wnieś udziały w Kasie Stefczyka i korzystaj

Każdy Członek Kasy ma wniesiony udział, co oznacza, że jest w części właścicielem Kasy. Dlatego tak bardzo dbamy o szeroką ofertę finansową i o to, aby spełnić wymagania naszych Członków, bo wiemy, że to oni stanowią o sile Kasy.

15:00 13.08.2014 r.

Członkowie Kasy, którzy wniosą ponadobowiązkowe udziały, mogą liczyć na dostęp do wyjątkowej oferty produktowej.
ludzie-sxc0.jpg

„NIE DLA ZYSKU, NIE Z FILANTROPII, ALE PO TO, ŻEBY SŁUŻYĆ”

Członkostwo w Kasie Stefczyka to nie tylko dostęp do bogatej oferty produktów finansowych, ale również przynależność do największej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w Polsce. Każdy Członek przy zapisaniu się do Kasy wniósł minimum jeden udział, który sprawia, że jest on jej pełnoprawnym współwłaścicielem. Członek Kasy Stefczyka ma możliwość wniesienia dodatkowych, ponadobowiązkowych udziałów – to wyraz lojalności i satysfakcji z korzystania z jej usług. Informujemy, że dla Członków Kasy Stefczyka, którzy posiadają lub wniosą ponadobowiązkowe udziały, w określonej wysokości, dostępne są specjalne produkty:

RACHUNEK OSOBISTY IKS UDZIAŁOWIEC

To wyjątkowy rachunek osobisty przeznaczony dla Członków Kasy, którzy już posiadają lub wniosą ponadobowiązkowe udziały w Kasie Stefczyka w kwocie minimum 3000 zł. Prowadzony on jest całkowicie za darmo, a dodatkowo nie ma opłat za: wydanie ekskluzywnej karty Visa Black, wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie w ramach promocji do 31 grudnia 2014 roku, przelewy internetowe (z wyłączeniem przelewów do ZUS i US), wypłaty i wpłaty gotówki w placówkach Kasy, powiadomienia SMS informujące o zdarzeniach na rachunku. W przypadku miesięcznego wpływu na rachunek w łącznej kwocie 1500 zł aktywowany jest atrakcyjny pakiet opieki medycznej. IKS Udziałowiec to niezwykle bogato wyposażone konto osobiste, które spełni oczekiwania najbardziej wymagających Członków Kas.

LINIA POŻYCZKOWA UDZIAŁOWA

Oprócz niezwykłej oferty rachunku na posiadaczy ponadobowiązkowych udziałów w Kasie czeka oferta atrakcyjnej linii pożyczkowej. Dzięki niej Członek Kasy zyska stały dostęp do zapasu gotówki, z którego może korzystać w ramach przyznanego limitu. Linia Pożyczkowa Udziałowa charakteryzuje się atrakcyjnym oprocentowaniem, niższym niż standardowe. Ponadto odsetki od linii naliczane są tylko od rzeczywiście wykorzystanej kwoty, a nie od wysokości limitu. Środki z linii można przeznaczyć na dowolny cel, a dostęp do nich możliwy jest na wiele sposobów: wypłaty pieniędzy z bankomatów i w placówkach, dokonywanie zakupów kartą Visa w sklepach, także internetowych, realizowanie przelewów internetowych. Umowa linii zawierana jest na rok, z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny okres 12 miesięcy. Wyjątkowa Linia Pożyczkowa Udziałowa przeznaczona jest dla posiadaczy rachunku IKS Udziałowiec, którzy posiadają ponadobowiązkowe udziały w kwocie minimum 3000 zł.

LOKATA UDZIAŁOWA

Do oferty Kasy Stefczyka wprowadzono również nowy depozyt – Lokatę Udziałową. Lokata skierowana jest do osób posiadających i utrzymujących ponadobowiązkowe udziały w Kasie Stefczyka w wysokości co najmniej 500 zł. Minimalna kwota lokaty wynosi 300 zł, zaś maksymalna nie może przekroczyć 10-krotności wartości ponadobowiązkowych udziałów posiadanych przez Członka Kasy. Czas obowiązywania lokaty to 12 miesięcy. Oprocentowanie lokaty jest stałe i wynosi 4,40% w skali roku. Po zakończeniu lokaty następuje automatyczne przelanie kapitału wraz z odsetkami na rachunek IKS Członka Kasy. W przypadku zerwania lokaty przed upływem terminu jej zakończenia (roku od założenia) Członek otrzymuje 10% należnych odsetek na dany dzień.

TAŃSZA POŻYCZKA

Poza specjalnie przygotowanymi produktami dla Członków, którzy nabyli ponadobowiązkowe udziały, istnieje możliwość uzyskania tańszej pożyczki w Kasie – im dłużej jesteś Członkiem Kasy, tym niższą ratę pożyczki zapłacisz, a to dzięki specjalnej obniżce oprocentowania pożyczek dedykowanej lojalnym Członkom Kas. To nie koniec – aktywni Członkowie Kasy, czyli tacy, którzy na konto w Kasie przelewają swoje wynagrodzenie lub świadczenie emerytalno-rentowe, mają możliwość uzyskania kolejnej obniżki oprocentowania pożyczki, o którą się ubiegają.

W Kasach Stefczyka nie stawiamy dodatkowych wymagań Członkom, ale nagradzamy ich aktywność, lojalność i zaufanie, jakim obdarzają nas każdego dnia. Wiemy, że Członek Kasy dzięki wniesionym udziałom jest jej współwłaścicielem, dlatego traktujemy go wyjątkowo i dopasowujemy ofertę do jego potrzeb, dodatkowo premiując osoby, które wniosły ponadobowiązkowe udziały.

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.