Ważna informacja! Następuje zmiana numerów rachunków bankowych

12:30 15.03.2019 r.

12178-stefczyk-grafiki-na-glowna-1171x48-dn0.jpg

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci Kasy Stefczyka,

bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą wiadomością.

Informujemy, że w związku ze zmianą Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych w zakresie nadawania i oznaczania unikatowym identyfikatorem rachunków prowadzonych przez Kasę Stefczyka jako dostawcy usług płatniczych z dniem 1.05.2019 r. zmianie ulegną Państwa numery rachunków.

Są to numery rachunków płatniczych Indywidualnego Konta Spółdzielczego (IKS) oraz Rachunek Systematycznego Oszczędzania „Książeczka” (KSO), a także numer rachunku lokaty i numer rachunku pożyczkowego/kredytowego przeznaczonego do wcześniejszej spłaty.

Wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków w okresie przejściowym do dnia 8.02.2020 r. będą przekierowywane na nowe numery rachunków.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią poniższych informacji.
W przypadku pytań zapraszamy do najbliższej placówki Kasy Stefczyka lub prosimy o kontakt pod numerem infolinii 801 600 100.

Na czym polega zmiana?

przyklad-zmiany01.jpg

Daty, o których należy pamiętać

1.05.2019 r. – od tej daty będą funkcjonowały nowe numery rachunków

8.02.2020 r. – do tej daty wpłaty dokonane na dotychczasowe numery rachunków będą przekierowywane na nowe numery rachunków

9.02.2020 r. – od tej daty należy dokonywać wpłat na nowe numery rachunków

PAMIĘTAJ!

O zmianie numeru rachunku należy poinformować wszystkie podmioty, osoby fizyczne, które przelewają środki na Państwa konto, a w szczególności:

  • pracodawcę,
  • organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe,
  • urząd skarbowy/ ZUS,
  • inny bank lub Kasę, jeśli posiadają w nich Państwo zdefiniowane zlecenie stałe do Kasy Stefczyka,
  • w zależności od swojej sytuacji należy powiadomić również: miejski ośrodek pomocy społecznej, urząd gminy, urząd miasta, najemcę mieszkania, pomoc socjalną, uczelnię przesyłającą stypendium, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych itp.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek i skorzystania z infolinii 801 600 100, gdzie uzyskają Państwo wszystkie informacje na temat wprowadzanych zmian.

 

Nowe numery rachunków znajdą Państwo również na dokumencie z wysyłką sald rocznych.