Wyniki Kasy Stefczyka na tle raportu GUS

Wskaźniki Kasy Stefczyka w nawiązaniu do raportu GUS pt. „Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r.”

18:53 27.09.2013 r.

W I półroczu 2013 r., Kasa Stefczyka zanotowała wynik finansowy netto  wynoszący ponad 35 milionów 829 tysięcy złotych, co pozwoliło na wzrost kapitałów własnych do poziomu 486 537 691 zł. Wartość aktywów na koniec czerwca br. wyniosła 7 844 095 955 zł, zaś współczynnik wypłacalności Kasy Stefczyka nieustannie utrzymuje się powyżej wymaganego ustawą progu 5 procent. Na koniec 2012 roku Kasa liczyła 876 637 członków, a w czerwcu 2013 liczba członków Kasy wzrosła do  899 956 osób.

Warto podkreślić, że na polskim rynku finansowym funkcjonuje ponad 50 spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Każda jest osobnym podmiotem prawnym i prowadzi odrębną politykę finansową, produktową i sprzedażową, które decydują o wynikach ich działalności.