Zaloguj do e-skok
Placówki i Bankomaty Zaloguj do e-skok

Informacja o Zebraniach Grup Członkowskich

Działając na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka Zarząd Kasy Stefczyka zwołuje Zebrania Grup Członkowskich działających na terenie całego kraju.

14:00 14.06.2015 r.

W zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczą członkowie Kasy, obsługiwani przez wyodrębnione pod względem organizacyjnym jednostki Kasy.

Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Kasy Stefczyka lub pod numerem infolinii 801 600 100.

  

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl