Zaloguj do e-skok
Placówki i Bankomaty Zaloguj do e-skok

Informacja o Zebraniach Grup Członkowskich

10:00 18.05.2015 r.

Działając na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka Zarząd Kasy Stefczyka zwołuje Zebrania Grup Członkowskich działających na terenie całego kraju.

W zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczą członkowie Kasy, obsługiwani przez wyodrębnione pod względem organizacyjnym jednostki Kasy.

Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Kasy Stefczyka lub pod numerem infolinii 801 600 100 (dodatkowy numer dla tel. komórkowych: 58 782 93 00).
Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl