Zebrania Grup Członkowskich Kasy Stefczyka

Działając na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka Zarząd Kasy Stefczyka zwołuje Zebrania Grup Członkowskich działających na terenie całego kraju.

W zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczą członkowie Kasy, obsługiwani przez wyodrębnione pod względem organizacyjnym jednostki Kasy.

Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Kasy Stefczyka lub pod numerem infolinii 801 600 100.