Zwołanie Zebrań Grup Członkowskich

21.05.2021 r.

 

STEFCZYK_grupy_czlonkowskie_aktualnosci

Działając na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka Zarząd Kasy Stefczyka zwołuje Zebrania Grup Członkowskich działających na terenie całego kraju.
W zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczą członkowie Kasy, obsługiwani przez wyodrębnione pod względem organizacyjnym jednostki Kasy.
Szczegółowe informacje dostępne są w pliku, w placówkach Kasy Stefczyka lub pod numerem infolinii 801 600 100.
Jednocześnie Zarząd Kasy uprzejmie informuje, że w miejscu Zebrania będą dostępne środki higieny: płyn dezynfekujący, rękawiczki jednorazowe
oraz maseczki.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Członków Kasy, Zarząd kieruje prośbę, aby zgłaszać placówkom – w miarę możliwości z kilkudniowym wyprzedzeniem - wolę uczestnictwa w Zebraniu, aby zapewnić właściwe warunki podczas Zebrania.