Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli SKOK im. Franciszka Stefczyka

15:51 21.05.2020 r.

Działając na podstawie art. 39 § 1, art. 40 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 28 ust. 1 Statutu Kasy, Zarząd SKOK im. Franciszka Stefczyka zwołuje Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 3 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00 w Gdyni przy ul. Legionów 126-128.