Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli SKOK
im. Franciszka Stefczyka

Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli SKOK im. Franciszka Stefczyka

21.05.2021 r.

stefczyk_kasa_stefczyka

Działając na podstawie art. 39 § 1, art. 40 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze oraz § 28 ust. 1 Statutu Kasy, Zarząd SKOK
im. Franciszka Stefczyka zwołuje Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00
Gdyni przy ul. Legionów 126-128.