Zaloguj do e-skok
Placówki i Bankomaty Zaloguj do e-skok

Funkcjonalność

W ramach usługi e-skok możesz wybrać, czy chcesz mieć dostęp do swojego rachunku za pośrednictwem serwisu internetowego www.e-skok.pl czy też Tele-skok. Możesz również wybrać oba kanały dostępu. W każdym z nich masz możliwość wykonywania określonych czynności na swoim koncie.

Serwis internetowy

W serwisie internetowym na swoim rachunku możesz:

PRZELEWY
 • wykonać przelew jednorazowy zewnętrzny na dowolny rachunek krajowy,
 • wykonać przelew jednorazowy własny – między własnymi rachunkami w Kasie,
 • wykonać przelew jednorazowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • wykonać przelew jednorazowy do urzędu skarbowego,
 • utworzyć szablon przelewu, tzw. przelewu zdefiniowanego,
 • ustanowić zlecenie wykonywane cyklicznie (comiesięcznie),
 • przeglądać zlecenia przelewów i dyspozycji związanych z lokatami z ostatnich 30 dni,
 • definiować szablon własnych urzędów skarbowych,

RACHUNKI
 • sprawdzić saldo oraz dostępne środki na rachunku rozliczeniowym,
 • sprawdzić szczegóły posiadanego rachunku rozliczeniowego,
 • sprawdzić historię transakcji,
 • zlecić ponowne wykonanie przelewu lub zwrócić środki ich nadawcy z poziomu historii transakcji,
 • wydrukować potwierdzenie dokonania przelewu lub/i zapisać je w formacie PDF,
 • zapoznać się z wyciągami elektronicznymi rachunku rozliczeniowego,

OSZCZĘDNOŚCI
 • sprawdzić szczegóły rachunków oszczędnościowych,
 • sprawdzić salda oraz dostępne środki na rachunkach oszczędnościowych,
 • przejrzeć historię transakcji na rachunkach oszczędnościowych,
 • zlecić założenie lokaty terminowej,
 • zlecić zerwanie lokaty terminowej, 
 • nadać własną nazwę swojej lokacie,

POŻYCZKI/KREDYTY
 • sprawdzić szczegółowe informacje o zaciągniętych w Kasie pożyczkach i kredytach,

KARTY
 • sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące posiadanych kart płatniczych,

UBEZPIECZENIA
 • sprawdzić szczegółowe informacje dotyczące posiadanych ubezpieczeń,

USTAWIENIA I SPOSOBY KOMUNIKACJI Z KASĄ
 • Za pomocą serwisu internetowego możesz:
 • zmienić wysokość limitu dziennego,
 • zmienić lub wprowadzić adres e-mail,
 • zmienić hasła do serwisu internetowego i telefonicznego,
 • dezaktywować dostęp do serwisu internetowego i telefonicznego,
 • zarządzać listami haseł jednorazowych,
 • zmienić metody autoryzacji operacji na rachunku,
 • sprawdzić historię wysyłki jednorazowych haseł SMS,
 • personalizować ustawienia strony głównej,
 • definiować szablony własnych urzędów skarbowych,
 • dodawać własne skróty do najczęściej wykorzystywanych opcji serwisu i zarządzać nimi,
 • korzystać z komunikatora wewnętrznego i wysyłać wiadomości do operatora Tele-skok,
 • zdefiniować numery i adresy docelowe,
 • zarządzać powiadomieniami,
 • aktywować i dezaktywować powiadomienie o nowym wyciągu elektronicznym dostępnym w e-skok,
 • aktywować i dezaktywować wysyłki wyciągów na skrzynkę e-mail,
 • dezaktywować wysyłki wyciągów papierowych.


Tele-skok

Tele-skok jest częścią usługi e-skok, która umożliwia wykonywanie wybranych operacji po połączeniu się z serwisem telefonicznym lub za pośrednictwem operatora Tele-skok. Tele-skok dostępny jest pod numerami telefonów 801 800 100 lub (+48) 58 782 95 00 (opłata zgodna z taryfą operatora) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu*.

Za pośrednictwem operatora Tele-skok możesz wykonać te same czynności, które wykonasz w serwisie internetowym e-skok, z wyjątkiem:
 • wydruku/zapisania potwierdzenia wykonania przelewu,
 • założenia lokaty terminowej,
 • korzystania z komunikatora wewnętrznego (wysyłanie wiadomości do operatora Tele-skok).

W ramach usługi Tele-skok dostępny jest również serwis telefoniczny, za pośrednictwem którego:
 • sprawdzisz dostępne środki na rachunku rozliczeniowym,
 • zmienisz hasło do serwisu telefonicznego.

*Z wyłączeniem świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocnych oraz Nowego Roku.
Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl