Zaloguj do e-skok
Placówki i Bankomaty Zaloguj do e-skok

Fundator

Fundatorami Fundacji im. Franciszka Stefczyka są Kasa Stefczyka oraz Spółdzielczy Instytut Naukowy.

Kasa Stefczyka

Kasa Stefczyka to największa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Polsce. Na polskim rynku działa od 1993 roku. Podobnie jak w przypadku innych SKOK-ów, podstawy jej działania regulowane są przez ustawę o SKOK z 5 listopada 2009 roku. Obecnie Kasa Stefczyka zrzesza ponad 900 000 członków i dysponuje siecią prawie 400 placówek na terenie całego kraju.

Fundament Kasy stanowią współwłaściciele, czyli wszyscy jej Członkowie. Kasa Stefczyka jest zatem jedną z niewielu instytucji na rynku usług finansowych, której kapitał jest w pełni polski.

Spółdzielczy Instytut Naukowy

Spółdzielczy Instytut Naukowy z siedzibą w Sopocie powstał w grudniu 2010 r. Zgodnie ze swoją misją, Instytut udziela wsparcia oraz szkoleniowej, doradczej i naukowej pomocy podmiotom systemu SKOK. Prowadzi także działalność naukową w zakresie rozwoju spółdzielczości, w tym spółdzielczości finansowej, oraz w zakresie rozwoju zasad prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o fundamentalne zasady etyki.

Spółdzielczy Instytut Naukowy odwołuje się do tradycji związanej z rozwojem polskiej spółdzielczości. Promuje wartości patriotyczne, w pracach naukowych podejmuje zagadnienia demokracji gospodarczej, społecznej odpowiedzialności biznesu i samopomocy finansowej.

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl