Zaloguj do e-skok
Placówki i Bankomaty Zaloguj do e-skok

Patron

franciszekstefczyk01

Franciszek Stefczyk (2 XII 1861 – 30 VI 1924), nauczyciel, historyk, ekonomista, społecznik i patriota, jest jedną z najważniejszych postaci polskiej spółdzielczości finansowej.

W 1889 roku Franciszek Stefczyk, wzorując się na niemieckim systemie Raiffeisena, założył w Czernichowie pod Krakowem pierwszą na ziemiach polskich wiejską spółdzielnię oszczędnościowo-pożyczkową.  Za jego przykładem poszli inni – spółdzielnie zaczęły masowo powstawać w innych miejscowościach nie tylko w Galicji, ale także na ziemiach pozostałych zaborów.

Działające na zasadzie samopomocy Kasy umożliwiały korzystne deponowanie oszczędności. Jednocześnie były źródłem tanich kredytów, uniezależniających wieś od zjawiska lichwy.

Franciszek Stefczyk stał się liderem ruchu spółdzielczego, początkowo w Galicji a po odzyskaniu niepodległości na całym obszarze ziem polskich. Stał miedzy innymi na czele Centralnej Kasy Spółek Rolniczych,  w 1924 r. zainicjował powołanie Zjednoczenia Związków Spółdzielni Rolniczych i został jego prezesem. Obie te instytucje obsługiwały prawie 2300 kas (zrzeszających ok. 600 tys. członków). Do roku 1939 liczba samych tylko spółdzielni finansowych w Polsce wzrosła do 3700.

Stefczyk był także autorem wielu prac o spółdzielczości. W 1924 roku, na podstawie pracy o spółdzielczości uzyskał habilitację na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Założone przez Franciszka Stefczyka instytucje wcielały w życie chrześcijańską zasadę „miłości bliźniego” i łączyły ją z celami ekonomicznymi. Stąd Stefczyk określany jest często mianem „apostoła biednych”. W grudniu 2011 roku Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki przychylił się do postulatu rozpoczęcia postępowania prowadzącego do beatyfikacji Franciszka Stefczyka.

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl