Złóż wniosek Zaloguj się
Placówki i Bankomaty Zaloguj się ZŁÓŻ WNIOSEK

O programie 500+

Program 500+ to program rządowy, wspierający polskie rodziny, którym przyznawane jest 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko (do 18. roku życia) w rodzinie, niezależnie od wysokości dochodów, a także na pierwsze lub jedyne dziecko (do 18. roku życia) w rodzinie o niskich dochodach. Wsparcie mogą otrzymać także rodzice i opiekunowie samotnie wychowujący dzieci, niezależnie od wysokości kwot świadczeń alimentacyjnych. Pieniądze wypłacane są co miesiąc, aż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Zaloguj się do usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka (e-skok) i złóż wniosek już teraz!

500-v1

Jak złożyć wniosek

Złożenie

wniosku
Wpelnij-form

Zaloguj się do naszego systemu i wypełnij wniosek dostępny w zakładce e-Urząd. Załączane do wniosku skany dokumentów przygotuj w formacie PNG, JPG lub PDF. Na końcu procesu składania wniosku za pośrednictwem bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka (e-skok) będziesz miał możliwość pobrania potwierdzenia złożenia dokumentów (później nie będzie takiej możliwości).

Rozpatrzenie

wniosku
icoStepChat

Wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia i przesłany do właściwego według miejsca zamieszkania organu celem weryfikacji.

Decyzja

icoStepZl

Decyzję otrzymasz na piśmie w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia poprawnego wniosku.

 

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie informacje o programie Rodzina 500+ dostępne są na stronie www.rodzina500plus.gov.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 • Kto udziela szczegółowych informacji na temat Programu Rodzina 500+?

  Wszelkich szczegółowych informacji udziela organ prowadzący program w Twojej gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

 • Jakie jest kryterium dochodowe, wg którego przyznawane jest świadczenie?

  Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko otrzymają rodziny/osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 800 zł netto lub w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 1200 zł netto.

 • Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku przygotuj numery PESEL wszystkich członków swojej rodziny. Sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie rozpatruje wnioski programu 500+ (urząd obejmujący Twoje miejsce zamieszkania).

 • Jakie dodatkowe dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  W przypadku wskazania dochodów z działalności opodatkowanej w postaci ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej – skany/kopie zaświadczeń z urzędu skarbowego o dochodzie z ryczałtu/ karty podatkowej dla każdego członka rodziny posiadającego taki dochód.

  W przypadku wskazania kwoty alimentów zapłaconych na rzecz osoby spoza rodziny – skany/kopie dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów oraz przekazy/przelewy dokumentujące fakt płacenia.

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl