Czy Święty Mikołaj spełni życzenie Twojego dziecka?

Szansa na wymarzone prezenty! Rozpoczyna się XI edycja konkursu Małe Wielkie Marzenia, organizowanego przez Kasę Stefczyka.

Małe Wielkie Marzenia 2022. Slider. Kasa Stefczyka.

W tym roku Młodzi Marzyciele ponownie będą mieli okazję pokazać swoje życzenia w kreatywny sposób. Być może zostaną one spełnione!

  • Uczestnicy kolejnej edycji konkursu Małe Wielkie Marzenia mają za zadanie wykonać pracę plastyczną, która będzie jednocześnie listem do św. Mikołaja.

  • Technika wykonania może być dowolna. Komisje konkursowe dokonają oceny każdej złożonej pracy konkursowej według następujących kryteriów: czytelność, estetyczność wykonania, oryginalność, kompozycja oraz kreatywność.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

  • dla dzieci w wieku do 6 lat,

  • dla dzieci w wieku 7–12 lat.

  • Pracę konkursową wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć do placówki Kasy Stefczyka w dniach od 14 do 25 listopada 2022 roku do godziny 15:00.