XV edycja Konkursu Stypendialnego!


Rozdajemy stypendia!

Konkurs-Stypendialny

Rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu Stypendialnego, organizowanego przez Kasę Stefczyka, którego partnerem jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

Dla kogo przeznaczony jest Konkurs Stypendialny?

Jest on skierowany do uczniów i studentów wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce, a ponadto zaangażowanych w dodatkową działalność. Przyznajemy stypendia nie tylko za wysokie oceny, ale również za aktywność w obszarze sportu, sztuki, nauki, czy też działalność charytatywną lub na rzecz lokalnej społeczności.

Kto może wziąć udział?

  • uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII) i średnich, którzy są Członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest Członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy, licząc wstecz od dnia 22.09.2022 r. (tj. przynajmniej od dnia 22.03.2022 r.),
  • uczniowie szkół wyższych, którzy pozostają Członkami Kasy Stefczyka.

Fundatorem stypendiów jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka. Stypendia wynoszą 250 zł brutto miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych (klasa VII i VIII) i średnich oraz 350 zł brutto miesięcznie dla studentów.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od dnia 22 września 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: konkurs.stypendialny@kasastefczyka.pl lub pocztą na adres:

Kasa Stefczyka

Legionów 126-128

81-472 Gdynia

z dopiskiem „KONKURS STYPENDIALNY”

Regulamin Konkursu Stypendialnego znajduje się tutaj.