XV edycja Konkursu Stypendialnego


Stypendia rozdane, poznajmy wyniki!

Konkurs-Stypendialny

Zakończyła się kolejna edycja Konkursu Stypendialnego, organizowanego przez Kasę Stefczyka, którego partnerem jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej.

Dla kogo przeznaczony jest Konkurs Stypendialny?

Jest on skierowany do uczniów i studentów wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce, a ponadto zaangażowanych w dodatkową działalność. Przyznajemy stypendia nie tylko za wysokie oceny, ale również za aktywność w obszarze sportu, sztuki, nauki, czy też działalność charytatywną lub na rzecz lokalnej społeczności. Stypendia wynoszą 250 zł brutto miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych (klasa VII i VIII) i średnich oraz 350 zł brutto miesięcznie dla studentów. Fundatorem stypendiów jest Fundacja im. Franciszka Stefczyka.

Kto może wziąć udział?

 • uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII) i średnich, którzy są Członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest Członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy, licząc wstecz od dnia 22.09.2022 r. (tj. przynajmniej od dnia 22.03.2022 r.),
 • uczniowie szkół wyższych, którzy pozostają Członkami Kasy Stefczyka.

Zwycięzcy XV Edycji Konkursu Stypendialnego


Stypendium po 350 zł brutto miesięcznie (studenci) otrzymają:

 • Adam Brudzyński
 • Szymon Chodyła
 • Margarita Dylewska
 • Mateusz Grzyb
 • Szymon Jarosz
 • Karolina Jędrasik
 • Natalia Lempaszek
 • Aleksandra Łoś
 • Małgorzata Mackiewicz
 • Karol Mordel
 • Jędrzej Sikora
 • Tymoteusz Typrowicz
 • Alicja Włodzimirow

Stypendium po 250 zł brutto miesięcznie otrzymają:

 • Julita Bonna
 • Agata Brol
 • Miłosz Charytanowicz
 • Jakub Jagielski
 • Jan Mróz


Gratulacje!