Program
Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia – bez względu na dochody uzyskiwane w rodzinie. Zobacz jak złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka!

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia – bez względu na dochody uzyskiwane w rodzinie.

Szczegółowe informacje o programie Rodzina 500+ można znaleźć na stronie Rodzina 500 plus

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka, potrzebne będą:

  • login użytkownika bankowości elektronicznej oraz hasło do logowania w serwisie transakcyjnym Kasy Stefczyka;
  • numer konta, na jaki przekazywane ma być świadczenie, jeżeli ma być ono przekazywane na konto inne niż w Kasie Stefczyka; domyślnie w składanym wniosku zdefiniowany jest numer rachunku IKS wnioskodawcy;
  • dane, w tym numery PESEL, wnioskodawcy oraz dzieci.

Aby rozpocząć składanie wniosku, wybierz zakładkę eUrząd i w bloku dedykowanym świadczeniu 500+, kliknij Wypełnij wniosek.

Podczas wypełniania wniosku będziesz musiał podać swoje dane oraz dane wszystkich dzieci, na które składasz wniosek. W wyszukiwarce znajdź odpowiedni organ w swojej gminie, do którego składasz wniosek.

Zlecenie złożenia wniosku wymaga potwierdzenia jednorazowym hasłem SMS. Koszt wiadomości SMS zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wynosi 0,20 zł.

Tylko po zatwierdzeniu wniosku istnieje możliwość jego wydrukowania lub pobrania, później nie będzie to możliwe.

Szczegółowe informacje o programie Rodzina 500+ można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, na stronie https://obywatel.gov.pl/ oraz na https://rodzina500plus.gov.pl/.

Czy złożenie wniosku do programu Rodzina 500+ jest płatne?

Złożenie wniosku do programu Rodzina 500+ za pomocą bankowości elektronicznej w Kasie Stefczyka jest bezpłatne. Jednak aby zatwierdzić złożenie wniosku, wymagany jest SMS autoryzacyjny, którego koszt, zgodnie z Tabelą Opłat i prowizji, wynosi 0,20 PLN.

Jak wygląda proces przyznawania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?

Ikona - Rodzina 500 Plus - złóż wniosek

1) Złóż wniosek za pomocą bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka zgodnie z podanymi wyżej wskazówkami.

Wniosek zostanie przekazany do centralnego systemu informatycznego Emp@tia, dedykowanemu obsłudze programu
Rodzina 500+.

Ikona - Rodzina 500 Plus - rejestracja wniosku

2) Rejestracja wniosku

Z systemu Emp@tia otrzymasz drogą elektroniczną Urzędowe Potwierdzenie Odbioru – to dowód na to, że wniosek został
poprawnie wypełniony i przyjęty.

Ikona - Rodzina 500 Plus - rozpatrzenie wniosku

3) Rozpatrzenie wniosku

Wszystkie wnioski rozpatrywane są przez właściwe organy gminne
w Twoim miejscu zamieszkania.

Białe pole o wymiarach 356 na 120 pixeli

Ikona - Rodzina 500 Plus - decyzja

4) Decyzja

Decyzję w sprawie wypłaty świadczenia otrzymasz drogą elektroniczną,
na adres mailowy podany we wniosku.

Białe pole o wymiarach 356 na 120 pixeli

Ikona - Rodzina 500 Plus - wypłata

5) Wypłata świadczenia 500+ na konto w Kasie Stefczyka

Świadczenie zostanie wypłacone zgodnie z miesięcznym harmonogramem
wypłat w Twojej gminie.

Białe pole o wymiarach 356 na 120 pixeli

Szczegółowe informacje o programie Rodzina 500+ można znaleźć na stronie https://rodzina500plus.gov.pl/.

Inne polecane promocje i konkursy