Ubezpieczenia pochodzą z oferty SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (łącznie SALTUS Ubezpieczenia). Kasa Stefczyka jest Agentem Ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów pod nr: 11152750/A – dla własnych placówek partnerskich w zakresie ubezpieczeń spłaty pożyczki/kredytu. W zakresie pozostałych ubezpieczeń w placówkach partnerskich Kasy Agentem Ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów pod nr : 11116845/A jest Asekuracja Sp. z o.o. Dla pozostałych placówek Kasy, Agentem Ubezpieczeniowym jest Stefczyk Finanse S.A. (Stefczyk Finanse) wpisana do rejestru agentów pod nr 11211279/A. Szczegółowe informacje prezentowane przez wszystkich agentów ubezpieczeniowych znajdują się w dokumentach: Informacja Agenta Ubezpieczeniowego Kasa Stefczyka, Informacja Agenta Ubezpieczeniowego Stefczyk Finanse oraz Informacja Agenta Ubezpieczeniowego Asekuracja Sp. z o.o

Ubezpieczenia

Skorzystaj z pomocy naszego eksperta:

(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
Oświadczam, że wyżej wymienione dane osobowe podałem/am dobrowolnie, a przed wyrażeniem zgód zapoznałem/am się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (informacje dot. przetwarzania danych osobowych), w szczególności zaś z pouczeniem, że przysyługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)