Złóż wniosek Zaloguj się
Placówki i Bankomaty Zaloguj się ZŁÓŻ WNIOSEK

Konkurs Stypendialny już po raz jedenasty!

11365-STEFCZYK-11konkursstypendialny-grafikanawww-PS-1171x489

Kasa Stefczyka oraz Fundacja Stefczyka po raz kolejny organizują Konkurs Stypendialny. Jest on skierowany do uczniów i studentów, którzy wyróżniają się wynikami w nauce, ale także angażują się w działalność charytatywną, naukową lub na rzecz środowiska lokalnego. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Stefczyka.

Konkurs Stypendialny – kto może wziąć udział?

Uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy są Klientami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest Klientem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy licząc wstecz od dnia 25.09.2018 r. (tj. przynajmniej od dnia 25.03.2018 r.), a także uczniowie szkół wyższych, którzy pozostają Klientami Kasy Stefczyka.

Konkurs stypendialny dla wybitnych uczniów i studentów, organizuje jak co roku Kasa Stefczyka wraz z partnerem, Stowarzyszeniem Krzewienia Edukacji Finansowej.

Konkurs Stypendialny – nagrody.

Fundatorem stypendiów jest Fundacja Stefczyka, która zgodnie ze swoim celem statutowym wspiera oświatę i wychowanie za pomocą różnorodnych akcji i przedsięwzięć, jak właśnie Konkurs Stypendialny.

Konkurs Stypendialny – jak wziąć udział?

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz czytelne wypełnienie odpowiedniego wniosku zgłoszeniowego (wniosek I – dla uczniów, wniosek II – dla studentów).

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od dnia 25 września 2018 r. do dnia 16 listopada 2018 r. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: konkurs.stypendialny@kasastefczyka.pl lub pocztą na adres:

Kasa Stefczyka
81-472 Gdynia
ul. Legionów 126
z dopiskiem: „Konkurs Stypendialny”
(decyduje data stempla pocztowego)

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl