Lokata na nowe środki. LP mobile. Kasa Stefczyka.

Lokata na nowe środki PLUS

Chcesz, aby Twoje oszczędności były bezpieczne i jednocześnie przynosiły Ci zysk? Załóż lokatę i zdeponuj na niej swoje pieniądze!

 • oprocentowanie stałe aż 5% w skali roku!

 • okres trwania lokaty: 6 miesięcy

 • kwota, którą możesz ulokować: od 300 do aż
  250 000 zł!

Kasa Stefczyka - logo tablet

Lokata na nowe środki PLUS

Chcesz, aby Twoje oszczędności były bezpieczne i jednocześnie przynosiły Ci zysk? Załóż lokatę i zdeponuj na niej swoje pieniądze!

 • oprocentowanie stałe aż 5% w skali roku!

 • okres trwania lokaty: 6 miesięcy

 • kwota, którą możesz ulokować: od 300 do aż 250 000 zł!

kasa-stefczyka-logo-male-bez-obrysu.png
Kasa Stefczyka - logo tablet

Chcesz, aby Twoje oszczędności były bezpieczne i jednocześnie przynosiły Ci zysk? Załóż lokatę i zdeponuj na niej swoje pieniądze!

 • oprocentowanie stałe aż 3,5% w skali roku!

 • okres trwania lokaty: 6 miesięcy

 • kwota, którą możesz ulokować: od 300 do aż 50 000 zł!

Zostaw numer, oddzwonimy w ciągu godziny:

Podanie swoich danych i wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne. Jednakże bez podania danych i akceptacji zgód nie będzie możliwe skontaktowanie się z Tobą.

(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)

Chcesz mieć dostęp do ofert specjalnych, promocji oraz konkursów przed innymi? Zaznacz poniższe dodatkowe oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez SKOK informacji handlowych związanych z aktualną działalnością oraz dotyczących nowych usług i produktów oferowanych przez SKOK, jak również innych podmiotów powiązanych osobowo, kapitałowo lub systemowo ze SKOK* - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - poprzez następujące kanały komunikacji:
(opcjonalny)

Wybierz Lokatę na nowe środki PLUS z atrakcyjnym oprocentowaniem:

 • oprocentowanie stałe aż 5% w skali roku!
 • okres trwania lokaty: 6 miesięcy
 • kwota, którą możesz ulokować: od 300 do aż 250 000 zł!

Co jeszcze zyskujesz?

 • pewność, że w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty otrzymasz pełny, wpłacony kapitał plus 10% odsetek należnych na dzień zerwania lokaty
 • wygodny dostęp do środków, bo po zakończeniu lokaty Twój kapitał wraz z odsetkami zostaje automatycznie przelany na Twój rachunek płatniczy w Kasie

Na Lokacie możesz zdeponować wyłącznie nowe, nieulokowane wcześniej w Kasie środki.

Czym są "nowe środki"? Porównamy Twoje saldo wszystkich rachunków w dniu zakładania lokaty z saldem Twoich wszystkich rachunków w Kasie na koniec 10. dnia poprzedniego miesiąca (za rachunki uznajemy rachunek płatniczy IKS, rachunek płatniczy systematycznego oszczędzania "Książeczka", rachunek lokaty). "Nowe środki" to nadwyżka pomiędzy tymi dwiema kwotami, np. jeśli 10 października Twoje wszystkie środki ulokowane w Kasie wynosiły 4000 zł, a 1 listopada masz na kontach łącznie 10 000 zł, to 6000 zł możesz ulokować na Lokacie na nowe środki PLUS. Pamiętaj, że środki, które chcesz ulokować, muszą znajdować się na rachunku IKS najpóźniej w dniu zawierania Umowy o lokatę.

Łączne saldo Lokat na nowe środki PLUS nie może przekroczyć 250 000 zł. W ramach tego salda można założyć więcej niż jedną lokatę.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania produktu w placówkach Kasy.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że Twoje środki są całkowicie bezpieczne do równowartości w złotych 100 000 euro. Szczegółowy katalog wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych objętych ochroną gwarancyjną zawarty jest w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.