Lokata na nowe środki - mobile

Lokata na nowe środki:

Masz środki, których nie zdeponowałeś dotąd w Kasie? Ulokuj je bezpiecznie i ciesz się pewnym zyskiem!

  • oprocentowanie stałe aż 2,5% w skali roku!

  • okres trwania lokaty: 9 miesięcy

  • kwota, którą możesz ulokować: od 300 do aż 30 000 zł!

Lokata na nowe środki:

Masz środki, których nie zdeponowałeś dotąd w Kasie? Ulokuj je bezpiecznie i ciesz się pewnym zyskiem!

  • oprocentowanie stałe aż 2,5% w skali roku!

  • okres trwania lokaty: 9 miesięcy

  • kwota, którą możesz ulokować: od 300 do aż 30 000 zł!

Zostaw numer, oddzwonimy w ciągu godziny:

Wypełnienie formularza wskazuje, że jesteś zainteresowany usługami świadczonymi przy pomocy serwisu www, na którym się znajdujesz. Podanie swoich danych i wyrażenie poniższych zgód jest dobrowolne. Jednakże bez podania danych i akceptacji zgód nie będzie możliwe skontaktowanie się z Tobą.

(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
Oświadczam, że wyżej wymienione dane osobowe podałem/podałam dobrowolnie, a przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałem/am się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (informacje dot. przetwarzania danych osobowych), w szczególności zaś z pouczeniem, że przysługuje mi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)
(opcjonalny)

Poznaj Lokatę na nowe środki

Na Lokacie możesz ulokować wyłącznie nowe, niezdeponowane w Kasie środki.

Lokata to bezpiecznie zdeponowane pieniądze, które możesz wypłacić zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Po zakończeniu lokaty kapitał wraz z odsetkami automatycznie trafia na Twoje konto w Kasie. Szczegóły w Cenniku Lokat.

Pamiętaj! Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że Twoje środki są całkowicie bezpieczne do równowartości w złotych 100 000 euro. Szczegółowy katalog wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych objętych ochroną gwarancyjną zawarty jest w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Więcej informacji Członek Kasy może założyć Lokatę na nowe środki na łączną kwotę nie przekraczającą 30 000 PLN. Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania produktu w placówkach Kasy, a ich listę znajdziesz tu Czym są „nowe środki”? Porównamy Twoje saldo w dniu zakładania lokaty z saldem Twoich wszystkich rachunków w Kasie na koniec 10-go dnia poprzedniego miesiąca. „Nowe środki”
to nadwyżka pomiędzy tymi dwoma kwotami. Np. jeśli 10-go września Twoje środki ulokowane w Kasie wynosiły 5 000 zł, a 1-go października masz na kontach łącznie 10 000 zł, to 5 000 zł możesz ulokować na Lokacie na nowe środki. Pamiętaj, że środki, które chcesz ulokować muszą znajdować się na rachunku IKS najpóźniej w dniu zawierania Umowy o lokatę.

1