Co oznacza, że pierwszą zmianę wcześniej nadanego hasła wymusi serwis internetowy/telefoniczny?

Ze względów bezpieczeństwa podczas pierwszego logowania serwis internetowy/telefoniczny będzie żądał zmiany hasła jednorazowego na indywidualne hasło dostępu użytkownika. Należy pamiętać, aby nikomu nie ujawniać indywidualnego hasła (także operatorowi Tele-Kasy).

powrót