Placówki i Bankomaty Zaloguj się ZŁÓŻ WNIOSEK

WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ/RENEGOCJACJĘ POŻYCZKI NIEWYPOWIEDZIANEJ

Dotyczy umowy pożyczki nr:
z dnia
zaciągniętej przez:
Nazwisko:
Imiona:
Nr członkowski:

Wnioskuję o:

obniżenie raty do poziomu PLN miesięcznie, na okres miesiąca/miesięcy
zmianę terminu płatności rat z dnia na dzień
zawieszenie spłaty rat na okres miesięca/miesięcy
Jako dodatkowe zabezpieczenie spłaty zadłużenia proponuję

DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY

Nr członkowski:
Nazwisko:
Imiona:
PESEL:
Seria i nr dowodu osobistego:

DANE TELEADRESOWE

Ulica:
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Miasto:
Województwo:
Telefon kontaktowy (stacjonarny/komórkowy):
Email:
W przypadku konieczności uzupełnienia informacji lub uzgodnień, Kasa Stefczyka skontaktuje się z Panem/Panią na wskazany we wniosku nr telefonu lub mailowo – na wskazany we wniosku adres e-mail.

DANE O ZATRUDNIENIU Źródło dochodu

WPŁYW NA KONTO SKOK
Umowa o pracę
Działalność gospodarcza
Rolnik
Najem
Emerytura
Wolny zawód
Renta
Zasiłek pielęgnacyjny
Pracownik kontraktowy
Inne
Ilość osob w gospodarstwie domowym
Dochód osiągany przez pozostałych członków rodziny:
Moją sytuację finansową w przyszłości poprawię przez:
znalezienie zatrudnienia
otwarcie/wznowienie działalności gospodarczej
inne (podać sposób)

Zobowiązania

Majątek

Załączniki

Jako dowód zaistnienia opisanych powyżej okoliczności załączam następujące dokumenty:
W celu potwierdzenia wysokości osiąganego przeze mnie dochodu oraz dochodu Współdłużnika, załączam następujące dokumenty:
Okres zatrudnienia w ostatnim miejscu pracy:
Okres zamieszkania pod wskazanym adresem:
Oświadczam, że
w związku małżeńskim z
. PESEL
, oraz
w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej.
Oświadczam, że
na utrzymaniu: własnych dzieci
, inne osoby
Oświadczam, że
działalności gospodarczej.
Oświadczam, że
z płatnościami składek wobec ZUS.
Oświadczam, że
z płatnościami składek wobec US.
Oświadczam, że prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza (Firma),
obciążeń z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów egzekucyjnych i że w stosunku do niej
prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz nie znajduje się w stanie likwidacji i nie toczy się wobec niej postępowanie naprawcze i upadłościowe.
Oświadczam, że dochód
obciążony z tytułu wyroków sądowych lub innych tytułów.
Oświadczam, że z tytułu prowadzonego gospodarstwa rolnego
z opłatą podatku rolnego i składek na ubezpieczenie.
Oświadczam, ze z tytułu umowy
z opłatą podatków do Urzędu Skarbowego oraz innych zobowiązań publiczno-prawnych.
Oświadczam, iż zadłużenie
spłacane w sposób zgodny z pierwotną umową ze względu na następujące okoliczności:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), SKOK im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 (Kasa) informuje o tym, że:
więcej >>
Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl