IX Koncert Niepodległości „Niepokorne”

14:00 30.11.2017 r.

ix-koncert-niepodleglosci-1171x4890.jpg

Mówiąc o polskich bohaterach narodowych, rzadko kiedy myślimy o kobietach. A jednak historia Rzeczpospolitej zna wiele przypadków, gdy odwagą, poświęceniem i wiarą wykazały się właśnie kobiety. Bohaterki takie jak: Jadwiga Andegaweńska (królowa Polski), Joanna Żubr (sierżant Armii Księstwa Warszawskiego, uczestniczka wojen napoleońskich, pierwsza kobieta odznaczona krzyżem Virtuti Militari), Emilia Plater (kapitan w powstańczej armii listopadowej), Aleksandra Zagórska (organizatorka i komendantka Ochotniczej Legii Kobiet), gen. Elżbieta „Zo” Zawacka (cichociemna w okresie II Wojny Światowej), Wanda Krahelska (odpowiedzialna za zamach bombowy na carskiego generała-gubernatora Gieorgija Skałona w 1906 r.), Krystyna Krahelska (powstaniec warszawski), Danuta Siedzikówna „Inka” (łączniczka mjr „Łupaszki”), Irena Sendlerowa (członkini konspiracyjnej „Żegoty”, ratująca żydowskie dzieci z Getta) czy Anna Walentynowicz (działaczka Wolnych Związków Zawodowych) funkcjonują w naszej świadomości, ale zdecydowanie zbyt mało się o nich mówi.

Dlatego właśnie tematem przewodnim IX Koncertu Niepodległości „Niepokorne”, który odbył się 11 listopada tego roku w Muzeum Powstania Warszawskiego były polskie bohaterki narodowe. Oprócz tych bardziej znanych, przybliżono również te, o których w książkach nie pisze się już tak często, jak chociażby Anna Dorota Chrzanowska (obrończyni twierdzy w Trembowli w czasie wojny polsko-tureckiej w XVII w.), Helena Grabowska (Orlę Lwowskie), Maria Wittekówna (szefowa Wojskowej Służby Kobiet), Zofia Rapp (kurierka wywiadu Armii Krajowej), Wanda Gertz „Lena” (dowódca kobiecego batalionu AK), Janina Lewandowska (lotniczka zamordowana w Katyniu) czy Zofia Franio „Doktor” (dowódca Kobiecych Patroli Minerskich). Wszystkie te kobiety zasługują na cześć i chwałę, o czym nie zawsze się pamięta.

Na koncercie wybrzmiały takie staropolskie, historyczne pieśni jak: Dobrawa, Miał król stary córki dwie, Pożegnanie, Pod twoją obronę, Chorągiewka, Bywaj dziewczę zdrowa, Biała chorągiewka, Matka, Hymn pierwszej OLK (Ochotniczej Legii Kobiet), Kołysanka leśna, Kujawiak akowski, Moja mała dziewczynko z AK, Trzynastego grudnia. IX Koncert Niepodległości zakończyła tytułowa kompozycja współczesna – Niepokorne oraz Mazurek Dąbrowskiego, którego cztery zwrotki tradycyjnie zaśpiewała również publiczność. Utwory zostały wykonane przez świetnych polskich artystów i muzyków sesyjnych, a narracją koncertu zajęła się aktorka Teatru Narodowego – Aleksandra Justa.