Zastrzeżenie
numeru PESEL


Wszystko,
co powinieneś wiedzieć.

Zastrzeżenie numeru PESEL. Slider.


Istnieje ustawowy sposób, który pozwala ustrzec się przed kradzieżą tożsamości i zaciągnięciem zobowiązań finansowych przez oszustów. Takim sposobem jest możliwość zastrzeżenia swojego numeru PESEL, którego można dokonać przez internet za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie miasta/gminy.

Od 1 czerwca 2024 roku Kasa Stefczyka, jak i inne podmioty finansowe obowiązkowo będą sprawdzać numer PESEL klienta w rejestrze Ministerstwa Cyfryzacji podczas realizacji czynności takich jak:

 • zawieranie umowy o kredyt

 • zawieranie umowy o rachunek płatniczy

 • zawieranie umowy o płatniczy rachunek oszczędnościowy

 • wypłacanie w placówce gotówki w wysokości większej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia

Weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy klient nie zastrzegł swojego numeru ze względów bezpieczeństwa danych. Jeśli okażę się, że Twój PESEL jest zastrzeżony lub nie będzie można takiej weryfikacji dokonać np. z powodu niedostępności technicznej rejestru, nie będzie możliwości wykonania powyższych czynności.

UWAGA

Jeśli w placówce złożysz dyspozycję wypłaty gotówki przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia (będzie to jednorazowa wypłata lub suma wypłat w danym dniu), a Twój numer PESEL będzie zastrzeżony, zablokujesz możliwość wypłaty gotówki w placówkach Kasy Stefczyka na okres 12 godzin. Blokada dotyczy wszelkich wypłat, również niższych kwot. Kolejną, jakąkolwiek wypłatę gotówki w placówce, niezależnie od kwoty, będziesz mógł dokonać dopiero po upływie 12 godzin.

Należy przy tym pamiętać, że nawet po upływie 12 godzinnej blokady, bez wcześniejszego cofnięcia zastrzeżenie swojego numeru PESEL – nadal nie wypłacisz w placówce kwoty przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia. Każda próba wypłaty gotówki przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia przy zastrzeżonym numerze PESEL spowoduje nałożenie blokady.

Blokada nie dotyczy wypłat w bankomatach czy poleceń przelewów.

Warto więc sprawdzić status swojego zastrzeżenia numeru PESEL przed powyższymi czynnościami.

Co warto wiedzieć o zastrzeganiu numeru PESEL

Jak sprawdzić czy Twój PESEL jest zastrzeżony?   Status szybko sprawdzisz poprzez swój profil w mObywatel.

Gdzie mogę zastrzec PESEL?
  Zastrzeżenia można dokonać przez internet lub osobiście w urzędzie miasta/gminy.
Jak zastrzec PESEL online?

  Można zrobić to przez swój profil na  www.mobywatel.gov.pl lub poprzez aplikację mObywatel na urządzeniach mobilnych.
Czy po cofnięciu zastrzeżenia mogę ponownie zastrzec PESEL?   Tak, po cofnięciu zastrzeżenia musisz odczekać 30 minut, aby możliwe było ponowne zastrzeżenie numeru PESEL.
Jak cofnąć zastrzeżenie PESEL-u?

  Możesz to zrobić bezterminowo lub okresowo, wskazując datę i godzinę, kiedy system automatycznie zastrzeże ponownie Twój PESEL.

Zastrzeż lub wycofaj zastrzeżenie w kilka chwil całkowicie online:

Przez www.mobywatel.gov.pl

Zaloguj się i przejdź do zakładki „Twoje dane”, a następnie wybierz „Rejestr zastrzeżeń PESEL”.

W aplikacji mObywatel

Po zalogowaniu przejdź do zakładki „Usługi”, po czym wybierz „Zastrzeż PESEL”.

Pozostałe pytania i odpowiedzi

Od 1 czerwca 2024 roku.

 • Wszystkie osoby z nadanym PESEL-em, w tym cudzoziemcy, którzy są rezydentami i nierezydentami
 • Osoby pełnoletnie oraz kobiety, które zawarły związek małżeński przed ukończeniem . roku życia.

 • banki krajowe i zagraniczne
 • SKOKi
 • instytucje kredytowe
 • firmy pożyczkowe, w tym tzw. firmy sektora BNPL (Buy Now Pay Later)
 • kancelarie notarialne
 • firmy ubezpieczeniowe
 • dostawcy usług telekomunikacyjnych
 • biura informacji gospodarczej.

Tak. Historię odpytań zastrzeżenia Twojego PESEL-u najłatwiej sprawdzisz poprzez aplikację mObywatel lub na www.mobywatel.gov.pl. Na specjalny wniosek możesz to również zrobić w urzędzie miasta/gminy.

Weryfikacji podlega tylko osoba, która jest kredytobiorcą/współkredytobiorcą lub właścicielem konta.