Oszczędzanie jest proste!

Załóż Rachunek Oszczędnościowy

  • Gromadź oszczędności na dowolny cel

  • Brak ograniczeń kwoty minimalnej i maksymalnej
    oraz czasu oszczędzania

  • Rachunek otworzysz jak Ci wygodnie – w placówce Kasy
    lub w bankowości elektronicznej

O rachunku

Nasz Rachunek Oszczędnościowy to propozycja dla każdego, kto chce pomnażać swoje środki bez ograniczeń kwoty i czasu. Otworzysz go tak,
jak Ci wygodnie – w placówce lub zdalnie za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej. Oprocentowanie rachunku jest zmienne
i wynosi ½ wskaźnika WIBOR 3M – obecnie 0,11%.

Rachunek Oszczędnościowy przeznaczony jest dla Członków Kasy posiadających jeden z następujących rachunków płatniczych: IKS Classic, IKS Deponent,
IKS VIP, IKS Senior, IKS Med, IKS Udziałowiec, IKS Zwykły, IKS Pracownik lub IKS na 500. Członek Kasy może posiadać maksymalnie dwa Rachunki Oszczędnościowe w Kasie.

Nie jesteś jeszcze Członkiem Kasy Stefczyka?

Pamiętaj! Środki pieniężne zgromadzone na rachunku w Kasie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że Twoje środki
są całkowicie bezpieczne do równowartości w złotych 100 000 euro. Szczegółowy katalog wyłączeń przedmiotowych i podmiotowych objętych ochroną gwarancyjną zawarty jest w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Więcej informacji.

Nie udało Ci się znaleźć dokumentu? Przejdź do wyszukiwarki dokumentów.

Masz pytania? Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań.