Logotyp skef wymiar 1171-205.j

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) powstało w 1997 roku w Gdyni i od początku swojej działalności wspiera edukację finansową osób w różnym wieku, przeciwdziałając nadmiernemu zadłużeniu i wykluczeniu finansowemu Polaków. Członków Kasy Stefczyka łączy więź dzięki przynależności do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Składki członkowskie wnoszone przez członków umożliwiają SKEF prowadzenie doradztwa, podejmowanie licznych inicjatyw edukacyjnych i działań charytatywnych.


Członkowie Stowarzyszenia mogą:

  • korzystać z oferty Klubów Członków SKEF, znajdujących się w placówkach Kasy Stefczyka,

  • korzystać z bezpłatnych porad prawno-konsumenckich w prowadzonych przez SKEF Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni i Białej Podlaskiej,

  • brać udział w konkursach z nagrodami,

  • brać udział w szkoleniach i projektach o zasięgu ogólnopolskim realizowanych przez SKEF.

Ponadto SKEF prowadzi portal internetowy (www.skef.pl), publikuje poradniki, udziela porad na łamach miesięcznika „Czas Stefczyka” oraz organizuje konferencje, seminaria, zbiórki publiczne oraz wiele innych przedsięwzięć dla swoich Członków we współpracy z Kasą Stefczyka.

SKEF jest również założycielem i członkiem międzynarodowej organizacji European Consumer Debt Network, zrzeszającej organizacje prowadzące działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu społeczeństwa w Europie.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską w placówce Kasy Stefczyka i wnieść składkę członkowską – tylko 12 zł rocznie!

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

Od 2005 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej jest organizacją pożytku publicznego. W szerokim zakresie działa na rzecz swoich członków i konsumentów usług finansowych, realizując działalność edukacyjną, doradczą, wydawniczą i charytatywną. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza na realizację programów w zakresie edukacji finansowej.

Przy rozliczeniu podatku PIT za 2022 rok będzie można przekazać nie jak dotychczas 1%, ale aż 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Środki uzyskane z wpłat 1,5% podatku SKEF może przeznaczyć na wsparcie następujących działań:

  • Szkolenia i projekty z zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej, których priorytetem
    jest podnoszenie świadomości ekonomicznej, finansowej poprzez rozwijanie praktycznych umiejętności w następujących obszarach: nadmierne zadłużenie, prawa konsumenta, planowanie finansowe i budżet domowy, zarządzanie finansami osobistymi itp.

  • Fundusz stypendialny, którego celem jest wsparcie materialne m.in. studentów uczelni wyższych, studiujących na kierunkach ekonomii, zarządzania, finansów, prawa i dziennikarstwa oraz wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych na kierunkach, gdzie programy nauczania zawierają elementy ekonomii, finansów, zarządzania, prawa i dziennikarstwa.


Baner. SKEF - podstrona. Kasa Stefczyka.

 

Za dotychczasowe wsparcie serdecznie Państwu dziękujemy i będziemy wdzięczni za przekazanie 1,5% podatku na rzecz SKEF (KRS 0000053057) w 2023 roku.


Kontakt

Więcej na temat działalności SKEF można znaleźć na stronie www.skef.pl oraz na https://www.facebook.com/gdynia.skef/.

.


Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia
tel. 58 624-98-72
e-mail: [email protected]
strona internetowa:
skef.pl