Logotyp skef wymiar 1171-205.j

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) powstało w 1997 roku w Gdyni i od początku swojej działalności wspiera edukację finansową osób w różnym wieku, przeciwdziałając nadmiernemu zadłużeniu i wykluczeniu finansowemu Polaków.

Członków Kasy Stefczyka łączy więź dzięki przynależności do Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Składki członkowskie wnoszone przez członków umożliwiają SKEF prowadzenie doradztwa, podejmowanie licznych inicjatyw edukacyjnych i działań charytatywnych.

Członkowie Stowarzyszenia mogą:

  • korzystać z oferty Klubów Członków SKEF, znajdujących się w placówkach Kasy Stefczyka,
  • korzystać z bezpłatnych porad prawno-konsumenckich w prowadzonych przez SKEF Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie i Białej Podlaskiej,
  • brać udział w konkursach z nagrodami,
  • brać udział w szkoleniach i projektach o zasięgu ogólnopolskim realizowanych przez SKEF.

Ponadto SKEF prowadzi portal internetowy (www.skef.pl), publikuje poradniki, udziela porad na łamach miesięcznika „Czas Stefczyka” oraz organizuje konferencje, seminaria, zbiórki publiczne oraz wiele innych przedsięwzięć dla swoich Członków we współpracy z Kasą Stefczyka.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy wypełnić deklarację członkowską w placówce Kasy Stefczyka i wnieść składkę członkowską – tylko 12 zł rocznie!

Od 2005 roku Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej jest organizacją pożytku publicznego, dzięki czemu może pozyskiwać środki finansowe z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskane środki Stowarzyszenie przeznacza na realizację programów z zakresu edukacji finansowej oraz prowadzenie „Funduszu Stypendialnego”.

Przekaż 1% podatku na rzecz SKEF (KRS 0000053057)

 

SKEF przekaż 1procent podatku wymary 1171x285

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej i Kasa Stefczyka regularnie organizują zbiórkę „Skarbonka” na rzecz podopiecznych domów dziecka. Zbiórki prowadzone są do specjalnie oznakowanych puszek w placówkach Kasy Stefczyka w całej Polsce. Dzięki hojności Klientów Kasy Stefczyka dotychczas zgromadzono kwotę ponad 300 tys. zł.

SKEF jest również założycielem i członkiem międzynarodowej organizacji European Consumer Debt Network, zrzeszającej organizacje prowadzące działania na rzecz przeciwdziałania nadmiernemu zadłużeniu społeczeństwa w Europie.

Więcej na temat działalności SKEF można znaleźć na stronie www.skef.pl oraz na www.facebook.com/skef.gdynia.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia

tel. 58 624-98-72

e-mail: skef@skef.pl

Statut SKEF do pobrania