Zaloguj do e-skok
Placówki i Bankomaty Zaloguj do e-skok

Polityka Prywatności oraz informacja dotycząca wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym

14:42 06.12.2017 r.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wymaganych do korzystania i/lub związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.kasastefczyka.pl (dalej „Serwis”). 
 2. Dane osobowe przetwarzane są na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo, dokładamy szczególnej staranności, aby dane były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem, w jakim została wyrażona zgoda, tak aby uczynić korzystanie z Serwisu www.kasastefczyka.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników. 
 3. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkowników danych osobowych. 
 4. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być związane z koniecznością podania danych osobowych przez Użytkowników. W przypadku nie podania danych ograniczona może zostać możliwość korzystania z danej funkcjonalności.
 5. Administratorem danych osobowych jest Premium Management spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (dawniej: Stefczyk Leasing – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677966, NIP 586-227-30-23, Kapitał Zakładowy: 176.761.760 zł (wpłacony w całości), która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422).
 6. Premium Management spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (dawniej: Stefczyk Leasing – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) przetwarza dane osobowe w celu:
 • zapisu do Newslettera Kasa Stefczyka poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i pozostawienie adresu mailowego;
 • komunikacji za pośrednictwem czatu tekstowego i przechowywania go w formie transkryptu rozmowy;
 • wysłania prośby o kontakt, poprzez wypełnienie danych w formularzu kontaktowym;
 • prowadzenia komunikacji marketingowej drogą elektroniczną i telefoniczną;
 • udostępnienia formularza reklamacyjnego oraz przekazania danych uzupełnionych przez Użytkowania. 
 1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000080915, NIP 586 -104-00-96, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422).
 2. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka przetwarza dane osobowe w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, podzielenia się spostrzeżeniami i uwagami poprzez wypełnienie i przesłanie formularza reklamacyjnego umieszczonego w serwisie www.kasastefczyka.pl 
 3. W dalszej części Polityki prywatności Premium Management spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni (dawniej: Stefczyk Leasing – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) oraz Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. Franciszka Stefczyka zwane są łącznie Administratorem, a postanowienia Polityki Prywatności stosuje się wprost do gromadzonych przez nich danych osobowych. 
 4. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych: 
 • przy rejestracji;
 • przy wypełnianiu formularza kontaktowego, reklamacyjnego lub innych formularzy zamieszczonych w Serwisie;
 • w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez Kasę Stefczyka, Administratora, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji Serwisu Kasastefczyka.pl;
 • przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z Serwisu Kasastefczyka.pl, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 1. Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów: 
 • handlowych i marketingowych produktów i usług podmiotów trzecich, analiz i badań, włączenia do bazy danych, integracji danych oraz aktualizacji i weryfikacji poprawności tych danych, samodzielnie lub z innymi podmiotami; 
 • do wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (w szczególności: e-mail, sms); 
 • wykonywania połączeń telefonicznych w celach produktów handlowych i marketingowych;  
 • statystycznych oraz niezbędnych do administrowania Serwisem Kasastefczyka.pl oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują,  dostosowane do preferencji Użytkowników.
 1. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych: 
 • podmiotom współpracującym z Administratorem  do celów marketingowych (na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej przez Użytkownika);
 • podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 1. Użytkownik w każdym czasie ma prawo żądania wglądu w swojej dane osobowe, ich poprawienia oraz usunięcia swoich  danych osobowych.
 2. Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych Administratorowi parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika. 
 3. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu Kasastefczyka.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności właściwego podmiotu. 
 4. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 
 5. Pliki cookies są wykorzystywane w celach: 
 • pozyskania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu;
 • umożliwienia identyfikacji preferencji Użytkownika w celu poznania jego zachowań i zainteresowań;
 • umożliwia zapamiętywanie preferencji bądź nazwy użytkowania po zakończeniu jego pobytu w Serwisie.
 • poprawnego świadczenia usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu
 1. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie piklów cookies może spowodować utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Serwisu.

 

wersja z 29.09.2017

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl