Zaloguj do e-skok
Placówki i Bankomaty Zaloguj do e-skok

Regulamin polityki prywatności

14:09 07.02.2017 r.

 1. Administratorem danych osobowych jest Premium Management – Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 1422).
 2. Administrator zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby uczynić korzystanie z serwisu kasastefczyka.pl jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.
 3. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych:
  1. przy rejestracji
  2. przy wypełnianiu formularza kontaktowego
  3. w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, grach czy loteriach organizowanych przez Kasę Stefczyka, Administratora lub osoby trzecie, a także kiedy korzystać będą ze spersonalizowanych funkcji portalu Kasastefczyka.pl.
  4. przy zgłaszaniu Administratorowi problemów związanych z korzystaniem z portalu Kasastefczyka.pl, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii takiej korespondencji.
 4. Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach do celów niezbędnych do administrowania portalem Kasastefczyka.pl, do celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poznania zainteresowań i potrzeb Użytkowników, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują, dostosowane do preferencji Użytkowników. W Bazie Kont przetwarzane są wyłącznie dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych.
 5. Administrator uprawniony jest do udostępniania danych osobowych:
  1. podmiotom współpracującym z Administratorem do celów marketingowych
  2. właścicielowi Portalu Kasastefczyka.pl
  3. podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
 6. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
 7. Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów dających dostęp do osobistych części Portalu SKOK, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.
 8. W przypadku korzystania za pośrednictwem portalu Kasastefczyka.pl z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejszy Regulamin, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.
 9. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Portalu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Administrator używa tzw. cookies, tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na komputerze Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Portalu oraz umożliwiają sprawne identyfikowanie Użytkownika i jego preferencji co pozwala na poznanie jego zachowań i zainteresowań. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Portalu.
Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl