Polityka Prywatności wraz z informacją dotyczącą wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://www.kasastefczyka.pl.

Dane użytkowników systemów podlegają szczególnej ochronie. Każdy ma prawo do prywatności, dlatego dbanie o ich bezpieczeństwo ma dla nas wysoką wartość.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych za pośrednictwem strony internetowej https://www.kasastefczyka.pl/ (dalej: „Serwis”), której administratorem jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (dalej: „Kasa Stefczyka”, „Kasa”).

2. W celu dostosowania treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników, Kasa Stefczyka używa plików cookies (tzw. „ciasteczka”), tj. krótkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

3. Rodzaje cookies stosowane w Serwisie:

 • Cookies sesyjne – są to tymczasowe cookies, przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia lub zakończenia realizacji funkcjonalności np. prawidłowego wysłania formularza. Te cookie są konieczne, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 • Cookies stałe – dzięki nim ponowne korzystanie z Serwisu jest łatwiejsze. Te cookies przechowywane są przez przeglądarki tak długo jak określono w parametrach cookies lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.
 • Cookies naszych zaufanych Partnerów – to cookies dostarczane przez podmioty zewnętrzne – (ang. third parties cookies) np. usługę Google Analytics, usługę Facebook Pixel, wydawców reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. systemu mailingowego albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z Serwisem internetowym. Te pliki pozwalają między innymi dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów Użytkowników, a także ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy).

4. W naszym Serwisie pliki cookies są wykorzystywane w celach:

 • pozyskania danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisu;
 • umożliwienia identyfikacji i zapamiętywania preferencji Użytkownika w celu poznania jego zachowań i zainteresowań;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu);
 • umożliwienia zapamiętywania preferencji bądź ID Użytkownika po zakończeniu jego pobytu w Serwisie;
 • realizacji kampanii i działań reklamowych oraz oceny ich skuteczności;
 • tzw. retargetingu, umożliwiającego przedstawienie Użytkownikom, którzy odwiedzili nasz Serwis, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów;
 • korzystania z przycisku Facebook Udostępnij;
 • korzystania z funkcjonalności pixela Facebook, który pomaga dostarczać lepiej dopasowane treści reklamowe Użytkownikom na portalu Facebook;
 • poprawnego świadczenia usług dostarczanych za pośrednictwem Serwisu.

5. Włączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce funkcjonalności przyjmowanie plików cookies oznacza jego zgodę na przechowywanie i stosowanie cookies przy korzystaniu z Serwisu.

6. Akceptowanie plików cookies jest warunkiem umożliwiającym prawidłowe i pełne korzystanie z naszego Serwisu. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania plików cookies, jednakże wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niniejszego Serwisu.

7. Szczegółowe informacje o konfiguracji ustawień dotyczących cookies w przeglądarkach dostępne są w jej ustawieniach, np. dla powszechnie używanych przeglądarek internetowych, m.in.: Edge, Mozilla FireFox, Chrome, Opera, Safari.

8. Kasa Stefczyka dba o ochronę prywatności osób odwiedzających Serwis (dalej: „Użytkownicy Serwisu”) i dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem i zakresem korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w tym podstron internetowych, aplikacji i innych funkcjonalności oraz treścią zapisaną w plikach cookies, które instalowane są w Serwisie oraz na stronach zaufanych Partnerów Kasy (Serwisy Partnerskie tj. Google, Facebook, Chat, Hotjar, Salesmenago), tak aby korzystanie z Serwisu uczynić możliwie jak najbezpieczniejszym i najwygodniejszym dla Użytkowników.

9.W odniesieniu do danych zapisanych w niektórych plikach cookies dostęp do nich mogą mieć podmioty z technologii, których korzysta Kasa Stefczyka lub Podmioty, których tzw. wtyczki znajdują się w Serwisie, w szczególności Serwisy Partnerskie.

10.Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu (klientów Kasy) jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 6. Na stronie Serwisu w zakładce RODO znajduje się Broszura informacyjna dla klientów Kasy Stefczyka, zawierająca obszerną informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Kasę Stefczyka. W celu zapoznania się z Broszurą informacyjną należy kliknąć w poniższy link

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka.

11. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na serwerach Kasy oraz serwerach zaufanych Partnerów Kasy zapewniających ich bezpieczeństwo. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami dla Użytkownika wykraczającymi poza normalne zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu. Nie mniej jednak, Kasa zaleca Użytkownikom ostrożność i korzystanie z oprogramowania chroniącego komputer, w szczególności z programów antywirusowych.

12. Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może być związane z koniecznością podania danych, a tym samym niepodanie tych danych sprawi, że usługa nie będzie mogła być świadczona lub możliwości korzystania z oznaczonych funkcjonalności będą ograniczone.

13. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przekazywane są poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kasa Stefczyka dochowuje należytej staranności, aby przekazywanie danych było zgodne z prawem. Ponadto stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu ich ochrony, w postaci standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Możliwość uzyskania kopii danych osobowych jest wskazana w Broszurze informacyjnej udostępnionej powyżej w pkt. 10.

14. Kasa Stefczyka zwraca uwagę Użytkownikom korzystającym z usługi bankowości elektronicznej tj. Serwisu Transakcyjnego, że są oni samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisu, w szczególności odpowiednich haseł. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

15. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkownika, a w szczególności korzystanie z przycisku Facebook Lubię to! oraz Udostępnij. Do takich sytuacji nie ma bowiem zastosowania niniejsza Polityka, a Użytkownicy proszeni są wówczas o zapoznanie się polityką prywatności właściwego podmiotu, w przypadku, np.

16. Logi techniczne serwerów - fakt wyświetlenia każdego elementu Serwisu przez przeglądarkę jest zapisywany w tzw. logu technicznym serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

Informacje te poddawane są analizie IT i służą do optymalizacji i monitorowania stanu serwerów Serwisu, zwiększenia bezpieczeństwa Serwisu, w tym ochrony przed atakami oraz do przekazywania informacji organom ścigania w sprawach / dochodzeniach prowadzonych w zakresie podejrzenia o podszywanie się pod inną osobę lub wyłudzeń.

17. Bezpieczna transmisja danych. Serwis zabezpieczony jest certyfikatem SSL (Secure Socket Layer) typu Extended Validation, który zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych użytkownika przy użyciu szyfrowania.

Instalacja certyfikatu i wyświetlanie Serwisu na bezpiecznym protokole https zobowiązuje nas do zapewnienia szyfrowanej komunikacji z naszymi zaufanymi Partnerami na Serwisie (wywołania kodów remarketingowych, odwołania do Facebook itp.). W przeciwnym wypadku przeglądarka informowałaby Użytkownika o tzw. mixed content, tj. braku szyfrowania na wycinkach strony.