Ubezpieczenia pochodzą z oferty SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (łącznie SALTUS Ubezpieczenia). Kasa Stefczyka jest Agentem Ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów pod nr: 11152750/A – dla własnych placówek partnerskich w zakresie ubezpieczeń spłaty pożyczki/kredytu. W zakresie pozostałych ubezpieczeń w placówkach partnerskich Kasy Agentem Ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów pod nr : 11116845/A jest Asekuracja Sp. z o.o. Dla pozostałych placówek Kasy, Agentem Ubezpieczeniowym jest Stefczyk Finanse S.A. (Stefczyk Finanse) wpisana do rejestru agentów pod nr 11211279/A. Szczegółowe informacje prezentowane przez wszystkich agentów ubezpieczeniowych znajdują się w dokumentach: Informacja Agenta Ubezpieczeniowego Kasa Stefczyka, Informacja Agenta Ubezpieczeniowego Stefczyk Finanse oraz Informacja Agenta Ubezpieczeniowego Asekuracja Sp. z o.o

Ubezpieczenia