Ubezpieczenia spłaty pożyczki/kredytu

Saltus_pozyczki_600x380.jpg

Zdecydowałeś się na kredyt lub pożyczkę? Masz stabilną sytuację finansową, ale chciałbyś
mieć pewność, że spłata kolejnych rat nieoczekiwanie nie stanie się problemem? Nie ryzykuj -
pomyśl o odpowiedniej ochronie domowego budżetu w razie niespodziewanych komplikacji związanych ze spłatą swoich zobowiązań.

Decydując się na ubezpieczenie pożyczki/kredytu zyskujesz:

 • ubezpieczenie przeznaczone dla pożyczkobiorców

 • zabezpieczenie spłaty całości albo części pożyczki/kredytu w przypadku zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem

 • wsparcie finansowe dla ubezpieczonego albo jego rodziny

Nasze ubezpieczenia przeznaczone są dla pożyczkobiorców i występują w kilku wariantach:

 • TWOJA PROMESA, TWÓJ DUET i TWOJA LINIA to ubezpieczenia na życie – to ochrona, która stanowi zabezpieczenie spłaty całości albo części pożyczki/kredytu w przypadku zaistnienia wypadku objętego ubezpieczeniem. W ten sposób zabezpieczona zostanie przyszłość rodziny
  i poręczycieli,

 • TWOJA POSADA to ubezpieczenie od utraty pracy – dzięki niemu towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje pomoc w spłacie zobowiązania,
  w zależności od opcji może nastąpić to w formie spłacanych rat pożyczki/kredytu przez oznaczony czas w okresie pozostawania pożyczkobiorcy
  bez dochodu,

 • TWÓJ WALOR to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – w tym ubezpieczeniu wypłata świadczenia następuje
  w przypadku zgonu pożyczkobiorcy/kredytobiorcy w wyniku oznaczonych w umowie następstw nieszczęśliwych wypadków
  oraz w wyniku zawału serca albo udaru mózgu.

Pamiętaj - ubezpieczenia to doskonałe i pewne zabezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ekspert w placówce
Kasy Stefczyka pomoże Ci wybrać wariant ubezpieczenia, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Warto rozważyć rozszerzenie zakresu świadczenia i wyjść poza wymagane minimum ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenia pochodzą z oferty SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
(łącznie SALTUS Ubezpieczenia).
Kasa Stefczyka jest Agentem Ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru agentów pod nr: 11152750/A – dla własnych placówek partnerskich
w zakresie ubezpieczeń spłaty pożyczki/kredytu.
Dla pozostałych placówek Kasy, Agentem Ubezpieczeniowym jest Stefczyk Finanse S.A (Stefczyk Finanse) wpisana do rejestru agentów
pod nr 11211279/A.
Szczegółowe informacje prezentowane przez Agentów ubezpieczeniowych znajdują się w dokumentach: Informacja Agenta Ubezpieczeniowego Kasa Stefczyka, Informacja Agenta Ubezpieczeniowego Stefczyk Finanse.