Fundacja Stefczyka

Fundacja Stefczyka

13:39 15.03.2012

Realizując ideę samopomocy, a jednocześnie nawiązując do ponad stuletniej tradycji spółdzielczości finansowej w Polsce, 10 stycznia 2012 roku została powołana Fundacja im. Franciszka Stefczyka. Jej celem jest niesienie pomocy, także finansowej, osobom potrzebującym, działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej.

Prace Fundacji uzupełniają i wspierają projekty społeczne realizowane i wspierane przez Kasę Stefczyka, która od wielu lat prowadzi akcje charytatywne i niesie, tak potrzebną dziś, pomoc społecznościom lokalnym

Statut fundacji

Misja

Fundacja im. dr. Franciszka Stefczyka powstała, by zrealizować jasny cel – troszczyć się o dobro człowieka.

W myśl przyświecających jej ideałów, Fundacja będzie kontynuować dzieło zapoczątkowane przez wielkiego społecznika i patriotę Franciszka Stefczyka. W prace Fundacji zaangażowana jest, w stopniu szczególnym, Kasa Stefczyka, która od wielu lat podąża śladami swojego patrona.

Fundacja jest odpowiedzią na rosnące problemy i pogłębiające się nierówności społeczne. Przychodzi z pomocą ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ideom skazanym na zapadnięcie w niepamięć.

Swoje cele Fundacja realizuje między innymi poprzez:

  • Ochronę zdrowia, udzielanie pomocy osobom fizycznym, szpitalom i placówkom medycznym, podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
  • wspieranie oświaty i wychowania, w tym wspieranie osób szczególnie uzdolnionych, nie mogących realizować swoich przedsięwzięć z uwagi na niedostatek środków finansowych,
  • wspieranie kultury i sztuki oraz opieka nad zabytkami i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspieranie działalności prowadzonej na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
  • akcje charytatywne,
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • pomoc społeczną i dobroczynność.

Szczególnie ważnym aspektem działalności Fundacji, jest edukacja finansowa i walka z wykluczeniem osób niezamożnych. To idea, która przyświecała już w XIX wieku pierwszym Kasom Spółdzielczym zakładanym przez Franciszka Stefczyka.

Ta witryna używa plików cookie, aby zapewnić użytkownikom maksymalny komfort przeglądania.
Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij więcej informacji.