Świadomy kredytobiorca: wyjście z zadłużenia

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn utracimy płynność finansową, czyli zdolność do bieżącej obsługi naszych zobowiązań finansowych, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z naszym kredytodawcą. W naszym interesie, jako dłużników, jest wypracowanie wspólnie z wierzycielem porozumienia, które uchroni nas przed działaniami windykacyjnymi i egzekucją komorniczą.

11:24 28.02.2014 r.

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do odbioru korespondencji nadsyłanej przez instytucję finansową. Regularny odbiór korespondencji jest ważny, gdyż na bieżąco będziemy wiedzieć, jaka jest nasza sytuacja, i będziemy mogli podjąć na czas odpowiednie działania. Nieprawdą jest, że nieodebranie listu od banku lub SKOK-u zwalnia nas z odpowiedzialności. W przypadku sporu nie możemy tłumaczyć się, że nie byliśmy świadomi naszej sytuacji, gdyż naszym obowiązkiem jest odbiór nadsyłanej korespondencji.
poradnik-wyjscie-10.jpg

Instytucje finansowe powinniśmy traktować nie jak wrogów, lecz jak partnerów. Dlatego też w przypadku problemów ze spłatą kredytu nie możemy zwlekać z podjęciem rozmów z ich przedstawicielami. Ważne jest, aby wierzyciel widział, że angażujemy się w sprawę i zależy nam na wypracowaniu porozumienia. Sami powinniśmy zaproponować warunki ugody, a nie oczekiwać gotowej propozycji od instytucji finansowej. Możemy poprosić o wydłużenie okresu kredytowania lub o zawieszenie spłaty kredytu do momentu odzyskania płynności finansowej. Warunki ugody z kredytodawcą powinny być możliwe do zaakceptowania przez obie strony. Istotne jest, aby plan oraz ugoda zawarta z kredytodawcą były dostosowane do naszych możliwości finansowych, a co ważniejsze – realne do wykonania.W każdej chwili możemy zgłosić się o pomoc do Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, działających przy Stowarzyszeniu Krzewienia Edukacji Finansowej, które udzielają bezpłatnych porad finansowych, prawnych i konsumenckich. Specjaliści pracujący w Ośrodkach podpowiedzą, jak prowadzić negocjacje z instytucjami finansowymi, oraz pomogą sporządzić plan wyjścia z zadłużenia. Informacje o ODFIK można znaleźć na stronie internetowej www.skef.pl w zakładce pogotowie dla zadłużonych.