Zaloguj do e-skok
Placówki i Bankomaty Zaloguj do e-skok

Zebrania Grup Członkowskich

Działając na podstawie § 52 ust. 3 Statutu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. Stefczyka Zarząd Kasy Stefczyka zwołuje Zebrania Grup Członkowskich działających na terenie całego kraju.

16:24 16.02.2012 r.

W zebraniu Grupy Członkowskiej mogą uczestniczą członkowie Kasy, obsługiwani przez wyodrębnione pod względem organizacyjnym jednostki Kasy.

Szczegółowe informacje dostępne są w oddziałach Kasy Stefczyka lub pod numerem infolinii 801 600 100.

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl