Bezpieczeństwo Bankowości Elektronicznej

W usłudze bankowości elektronicznej wykorzystano szereg rozwiązań, dzięki którym korzystanie z niej jest bezpieczne:

 • indywidualny login i hasło użytkownika do serwisu internetowego,
 • indywidualne hasło do serwisu telefonicznego,
 • klawiatura ekranowa, która ogranicza możliwość podejrzenia wpisywanego loginu i hasła przez internetowych przestępców,
 • zasada oddzwaniania do użytkownika na podane przez niego w placówce Kasy numery kontaktowe,
 • dzienny i miesięczny limit przelewów,
 • hasła jednorazowe,
 • blokady dostępu,
 • szyfrowanie transmisji – wszystkie czynności, od momentu wejścia na stronę logowania aż do wylogowania, są zaszyfrowane,
 • wygasanie sesji – w przypadku braku aktywności na stronie dłużej niż 5 minut sesja wygasa i niezbędne jest ponowne zalogowanie się do serwisu internetowego.

Aby zapewnić bezpieczeństwo środkom zgromadzonym na Twoim rachunku płatniczym, podczas korzystania z usługi bankowości elektronicznej zawsze przestrzegaj poniższych zasad:

 • aby zalogować się do serwisu internetowego wpisz w pasku adresowym swojej przeglądarki adres zaloguj.kasastefczyka.pl a następnie naciśnij klawisz ENTER na klawiaturze komputera. Zostaniesz przekierowany na bezpieczną stronę, której adres rozpoczyna się od https. Do serwisu internetowego loguj się tylko i wyłącznie ze strony https://zaloguj.kasastefczyka.pl
 • przed zalogowaniem się sprawdź, czy w obrębie przeglądarki widzisz ikonę kłódki, która oznacza, że połączenie ze stroną jest szyfrowane. W zależności od wersji przeglądarki ikona ta może być widoczna w pasku adresowym u góry ekranu lub w pasku stanu w dolnej części ekranu. Po dwukrotnym kliknięciu na nią możesz sprawdzić, dla kogo został wystawiony certyfikat bezpieczeństwa. Prawidłowa informacja to: „Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. F. Stefczyka”. Należy także sprawdzić datę ważności certyfikatu.

Pamiętaj! Protokół https w pasku adresowym przeglądarki i ikona kłódki widoczna w oknie przeglądarki są potwierdzeniem, że połączenie jest szyfrowane.

 • unikaj logowania do serwisu internetowego z komputerów, do których nie masz pełnego zaufania (np. w kawiarenkach internetowych),
 • ustalaj hasła trudne do odgadnięcia i zmieniaj je często,
 • dbaj o zabezpieczenie komputera, z którego logujesz się do serwisu internetowego – instaluj legalne oprogramowanie antywirusowe i pamiętaj, by na bieżąco je aktualizować,
 • nie odpowiadaj na e-maile, których nadawca, podając się za przedstawiciela Kasy Stefczyka, informuje Cię o konieczności weryfikacji danych i prosi o podanie w odpowiedzi Twojego loginu i hasła.

Pamiętaj! Przedstawiciel Kasy nigdy nie poprosi Cię o przesłanie Twojego loginu i hasła e-mailem ani SMS-em. Nie udostępniaj nikomu swoich danych logowania do usługi bankowości elektronicznej.

 • pracownik Kasy Stefczyka nigdy nie prosi o podanie pełnych danych uwierzytelniających: loginu i hasła do bankowości elektronicznej, PIN-u do aplikacji mobilnej, a także pełnych danych osobowych (PESEL oraz nr i seria dowodu osobistego),
 • pracownik Kasy Stefczyka nigdy nie prosi o instalowanie zewnętrznych aplikacji na Twoim komputerze lub telefonie (Anydesk, Alpemix, Team Viewer, Quick, Support, Szybka Pomoc),
 • pracownik Kasy Stefczyka nigdy nie prosi o podanie pełnego numeru karty płatniczej i kod CVV,
 • oferty szybkiego zysku obarczone są wielkim ryzykiem, nie daj się nabrać na inwestycje!