BEZPIECZEŃSTWO ŚRODKÓW DZIĘKI BFG

Środki pieniężne zgromadzone w Kasie Stefczyka są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że Twoje pieniądze na rachunkach i lokatach do równowartości 100 000 euro są całkowicie bezpieczne. To zabezpieczenie, że ich nie stracisz!

Gwarancja BFG zapewnia wypłatę środków zgromadzonych w Kasie Stefczyka przez jednego deponenta do równowartości w złotych
100 000 euro, niezależnie od tego na ilu rachunkach posiada środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności. Środki te podlegają 100-procentowej gwarancji. Oznacza to, że ochronie podlegają środki zdeponowane zarówno na rachunkach płatniczych, rachunkach oszczędnościowych, jak i na lokatach.

Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Więcej na temat gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przeczytasz tutaj.
Szczegółowe informacje na temat obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów można uzyskać pod adresem www.bfg.pl pod numerem infolinii Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: 0 800 569 341, +48 22 58 30 -700.

Pliki do pobrania