Zaloguj do e-skok
Placówki i Bankomaty Zaloguj do e-skok

O Fundacji

logo-Fundacja-Stefczyka01

Fundacja im. Franciszka Stefczyka została powołana 10 stycznia 2012 roku w Gdyni. Jej celem jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, działalność charytatywna i prospołeczna, pielęgnowanie polskiej tradycji oraz rozwoju świadomości narodowej, podtrzymywanie i upowszechnianie wartości chrześcijańskich, a także wspieranie kultury i sztuki oraz działalności oświatowo – wychowawczej.

Praca Fundacji jest uzupełnieniem projektów społecznych realizowanych i wspieranych przez Kasę Stefczyka, która od wielu lat prowadzi akcje charytatywne i niesie, tak potrzebną dziś, pomoc społecznościom lokalnym.

Szczególnie ważnym aspektem działalności Fundacji jest edukacja finansowa i walka z wykluczeniem osób niezamożnych. To idea, która przyświecała już w XIX wieku pierwszym Kasom Spółdzielczym zakładanym przez dr Stefczyka.

Szczegółowy obszar działalności Fundacji Stefczyka opisuje Statut Fundacji, który dostępny do pobrania.

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl