Program
Rodzina 800+

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia – bez względu na dochody uzyskiwane w rodzinie. Zobacz jak złożyć wniosek za pośrednictwem bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka!

Program Rodzina 800 Plus - grafika tytułowa

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia – bez względu na dochody uzyskiwane w rodzinie.

Szczegółowe informacje o programie Rodzina 800+ można znaleźć na stronie Rodzina 800 plus.

Jak złożyć wniosek?

Można to zrobić za pomocą:

  • nowej bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka,
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
  • Portalu Emp@tia.

Aby złożyć wniosek Rodzina 800+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka, potrzebne będą:

- login użytkownika bankowości elektronicznej oraz hasło do logowania w serwisie transakcyjnym Kasy Stefczyka;

- numer konta, na jaki przekazywane ma być świadczenie, jeżeli ma być ono przekazywane na konto inne niż w Kasie Stefczyka; docelowo w składanym wniosku zdefiniowany jest numer rachunku IKS wnioskodawcy;

- dane, w tym numery PESEL, wnioskodawcy oraz dzieci.

Aby rozpocząć składanie wniosku, wybierz zakładkę e-Urząd i w bloku dedykowanym świadczeniu 800+, kliknij Złóż wniosek.

Podczas wypełniania wniosku będziesz musiał podać swoje dane oraz dane wszystkich dzieci, na które składasz wniosek.

Zlecenie złożenia wniosku wymaga potwierdzenia jednorazowym hasłem SMS. Koszt wiadomości SMS zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji wynosi 0,20 zł.

Tylko po zatwierdzeniu wniosku istnieje możliwość jego wydrukowania lub pobrania, później nie będzie to możliwe.

Szczegółowe informacje o programie Rodzina 800+ można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, na stronie https://obywatel.gov.pl/ oraz na https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus.

Czy złożenie wniosku do programu Rodzina 800+ jest płatne?

Złożenie wniosku do programu Rodzina 800+ za pomocą bankowości elektronicznej w Kasie Stefczyka jest bezpłatne. Jednak, aby zatwierdzić złożenie wniosku, wymagany jest SMS autoryzacyjny, którego koszt, zgodnie z Tabelą Opłat i prowizji, wynosi 0,20 PLN.