Zaloguj do e-skok
Placówki i Bankomaty Zaloguj do e-skok

Ubezpieczenia spłaty pożyczek

Ubezpieczenia splaty pozyczek

Zdecydowałeś się na kredyt lub pożyczkę? Masz stabilną sytuację finansową, ale chciałbyś mieć pewność, że spłata kolejnych rat nieoczekiwanie nie stanie się problemem? Nie ryzykuj - pomyśl o odpowiedniej ochronie domowego budżetu w razie niespodziewanych komplikacji związanych ze spłatą swoich zobowiązań. Decydując się na ubezpieczenie pożyczki zyskujesz:

  • zabezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych
  • stabilną ochronę domowego budżetu
  • wsparcie dla ubezpieczonego oraz jego rodziny

Nasze ubezpieczenia przeznaczone są dla pożyczkobiorców i występują w kilku wariantach:

  • Ubezpieczenie na życie – to ochrona, która gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. W ten sposób zabezpieczona zostanie przyszłość rodziny i poręczycieli, którzy nie będą musieli spłacać za pożyczkobiorcę pozostałego zobowiązania.
  • Ubezpieczenie od utraty pracy – dzięki niemu towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje pomoc w spłacie zobowiązania, w zależności od opcji może nastąpić to w formie spłacanych rat pożyczki w okresie pozostawania pożyczkobiorcy bez dochodu lub jednorazowej wypłaty świadczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – to możliwość wypłaty świadczenia, jeśli pożyczkobiorca np. w wyniku wypadku lub choroby utracił możliwość wykonywania pracy zarobkowej. To zwalnia najbliższych z konieczności spłaty pożyczki oraz umożliwia skoncentrować się na leczeniu czy rehabilitacji.

Pamiętaj - ubezpieczenia to doskonałe i pewne zabezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ekspert w placówce Kasy Stefczyka pomoże Ci wybrać wariant ubezpieczenia, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom. Warto rozważyć rozszerzenie zakresu świadczenia i wyjść poza wymagane minimum ubezpieczeniowe.

Serwisy Partnerskie:
Stefczyk.tv Stefczyk.info CzasNaFinanse.pl wPolityce.pl