Co to jest hasło jednorazowe i w jaki sposób zamawiać, aktywować i usuwać listę haseł jednorazowych?

Hasło jednorazowe jest to 5-cyfrowy kod, który służy do jednorazowego potwierdzania wybranych dyspozycji. Może on być w postaci jednorazowego hasła SMS lub hasła z listy haseł jednorazowych.

Pamiętaj, aby zawsze mieć przy sobie (w zależności od posiadanej metody autoryzacji) listę haseł jednorazowych lub telefon komórkowy, którego numer został zdefiniowany w serwisie internetowym, gdy zlecasz dyspozycję w usłudze bankowości elektronicznej.

Możesz zamówić, aktywować i usunąć listę haseł jednorazowych w serwisie internetowym po wybraniu: Ustawienia > Zarządzanie autoryzacją > Lista haseł jednorazowych > Zamów listy haseł/ Aktywuj listę/ Usuń listę. Możesz również wykonać te operacje po połączeniu się z operatorem Tele-Kasy.

powrót