Czym jest usługa bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka?

Usługa bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka to nowoczesna usługa, dzięki której masz dostęp do pieniędzy zgromadzonych na Twoim rachunku bez konieczności wychodzenia z domu. Możesz kontrolować stan swoich finansów, wykonywać polecenia przelewów, ustanawiać zlecenia stałe, definiować szablony poleceń przelewów oraz otwierać lokaty.

Usługa bankowości elektronicznej jest dostępna dla wszystkich członków Kasy Stefczyka, którzy otworzyli (zawarli umowę) o rachunek płatniczy oraz podpisali w placówce Kasy Stefczyka Umowę o świadczenie usługi bankowości elektronicznej.

Instrukcja Użytkownika usługi bankowości elektronicznej Kasy Stefczyka zawiera informacje potrzebne do swobodnego korzystania z usługi. Znajdziesz w niej niezbędne wskazówki, m.in.: jak aktywować usługę, jak zalogować się do usługi, jak korzystać z wybranego kanału dostępu, jak dokonywać operacji na rachunku płatniczym, jak przestrzegać zasad bezpiecznego korzystania z usługi bankowości elektronicznej. Instrukcja zawiera opis działania usługi według stanu na dzień publikacji tego dokumentu, podany na jego stronie tytułowej.

Cały czas rozwijamy usługę bankowości elektronicznej i pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami.

powrót