Jaki jest nr IBAN i SWIFT?

W świecie finansów pełnym skomplikowanych skrótów i terminologii, dwa kluczowe elementy stanowią rdzeń wielu transakcji międzynarodowych. Mowa tutaj o numerze IBAN i kodzie SWIFT, które odgrywają kluczową rolę w prawidłowym przekazywaniu transakcji na różnych kontynentach. Dla wielu osób te skróty mogą brzmieć tajemniczo, ale zrozumienie ich roli jest kluczowe dla skutecznego poruszania się w dzisiejszym globalnym rynku finansowym. Czym jest kod IBAN i do czego służy? Czy trzeba znać numer kodu BIC? Gdzie znaleźć swój numer IBAN? Jeśli te pytania spędzają Ci sen z powiek - poniżej znajdziesz na nie proste odpowiedzi!

Czym jest i do czego służy numer IBAN?

IBAN, czyli International Bank Account Number, stanowi globalny identyfikator rachunku bankowego. Prościej mówiąc, IBAN to międzynarodowy numer rachunku bankowego. Pomimo swojego tajemniczego brzmienia, jest to po prostu numer naszego konta osobistego, rozszerzony o zestaw liter, które identyfikują kraj pochodzenia rachunku bankowego. Format IBAN został utworzony przez Europejski Komitet Standardów Bankowych jeszcze w latach 90. Jego celem było dążenie do usprawnienia przelewów w Unii Europejskiej.

Numer IBAN w wybranych krajach

Numer rachunku bankowego w standardzie IBAN zawsze zaczyna się od dwóch liter - kodu kraju - które poprzedzają ciąg cyfr będących właściwym numerem konta (w niektórych krajach podstawowy indywidualny numer rachunku bankowego może także zawierać litery). Dzięki temu unikalnemu formatowi, możemy skutecznie dokonywać przelewów na konta zagraniczne oraz otrzymywać transfery z banków spoza granic na nasze konto bankowe. Polski numer rachunku bankowego zawsze składa się z 26 cyfr. Proces konwersji na format IBAN sprowadza się jedynie do dodania dwuliterowego oznaczenia na początku rachunku. W przypadku Polski zawsze będzie to "PL". Systemem IBAN posługuje się kilkadziesiąt krajów. Wszystkie państwa korzystające z niego stosują jednakową długość kodu identyfikującego kraj beneficjenta transakcji, co przyczynia się do standaryzacji międzynarodowych przelewów. W rezultacie numer IBAN składa się w polskich bankach zawsze z 28 znaków. Biorąc pod uwagę, że numer IBAN potrzebny jest do wykonywania przelewów, nasuwa się pytanie - czy należy znać numer na pamięć? Odpowiedź jest prosta - nie! Zwłaszcza, że z łatwością można zweryfikować poprawność numeru IBAN, logując się do swojego konta bankowego.

Czym jest SWIFT i kod BIC?

Do realizacji międzynarodowego przelewu sam numer w formacie IBAN nie wystarczy. Potrzebny będzie również numer BIC. Ale co kryje się za tym nieco obco brzmiącym terminem? W Polsce jest on lepiej znany jako SWIFT, czyli skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenia dla światowej międzynarodowej telekomunikacji finansowej.

Choć w Polsce używamy tej nazwy, na arenie międzynarodowej znacznie częściej można spotkać się z innym skrótem – BIC (Business Identifier Code, wcześniej Bank Identifier Code). Niektóre instytucje również określają go jako SWIFT-BIC, BIC lub SWIFT ID. Niemniej jednak jest to dokładnie ten sam kod, co pozwala na stosowanie tych nazw zamiennie.

Wprowadzenie kodu SWIFT miało na celu ułatwienie obsługi płatności i usprawnienie systemu międzynarodowych przelewów. To rozwiązanie umożliwia bardziej zautomatyzowany proces transferu środków pomiędzy bankami z różnych krajów, co przekłada się na szybsze realizacje przelewów i minimalizację ryzyka błędów podczas inicjowania płatności.

Na czym polega konstrukcja kodu SWIFT?

Kod SWIFT zawiera od 8 do 11 znaków. Pierwsze 4 znaki oznaczają kod identyfikujący bank lub inną instytucję, 2 kolejne to oznaczenie kraju wg normy stosowanej również w przypadku numeru IBAN. 2 ostatnie znaki oznaczają kod lokalizacji banku lub innej instytucji finansowej.

International Bank Account Number i SWIFT - jak wykonywać transakcje zagraniczne?

Choć dokonywanie międzynarodowych przelewów może być nieco bardziej złożone niż zwyczajne transakcje krajowe, nie ma potrzeby, by obawiać się tego procesu przekazywania środków. Numer IBAN oraz kod SWIFT/BIC, choć wprowadzają pewne dodatkowe elementy, w istocie zapewniają, że środki trafią na konto beneficjenta szybko, a ryzyko błędu zostanie zminimalizowane.

Inicjowanie przelewów na rzecz zagranicznych kont jest nieskomplikowane, a wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej danego banku. Do przeprowadzenia płatności konieczne jest podanie numeru rachunku klienta i kodu SWIFT/BIC. Przydatne jest również ustalenie, w jaki sposób koszty transakcji zostaną podzielone między nadawcą a odbiorcą. Aby mieć pewność, że transakcja zostanie sfinalizowana szybko, warto zweryfikować, czy podane konto jest zgodne ze standardem IBAN i pamiętać o tym, że oprócz numeru konta bankowego należy wprowadzić również dwuliterowy kod kraju, do którego ma wyjść przelew. Oprócz numeru IBAN należy podać kod SWIFT - nie znając tego kodu, można wpisać kraj, bank i oddział, do którego wysyła się przelew.

Sepa i SWIFT - co to takiego?

Przelew SEPA (Single Euro Payments Area) to standardowy system płatności, który umożliwia swobodny przepływ środków finansowych w euro pomiędzy krajami objętymi obszarem SEPA. Jest to inicjatywa mająca na celu usprawnienie transakcji finansowych w Unii Europejskiej, obszarach zależnych oraz trzech krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Różnice między przelewem SEPA a przelewem SWIFT są istotne. Przede wszystkim, SEPA działa głównie w jednej walucie, tj. euro, co oznacza, że transakcje w tym systemie są realizowane w tej samej walucie bez konieczności konwersji. Natomiast przelew SWIFT jest międzynarodowym systemem komunikacji międzybankowej, który umożliwia przekazywanie środków finansowych w różnych walutach.

Źródła:

https://www.bankier.pl/smart/iban-bic-swift-do-czego-sluza-gdzie-je-znalezc

https://www.totalmoney.pl/artykuly/iban-do-czego-sluzy-miedzynarodowy-numer-rachunku-bankowego

powrót